SIST EN 12201-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 12201-1:2011
Koda projekta: 00155694
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Polietilen (PE) - 1. del: Splošno
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12201-1:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.05 91.140.60 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 12201-1:2011
Področje projekta (angleško): This Part of EN 12201 specifies the general aspects of polyethylene (PE) piping systems (mains and service pipes) intended for the conveyance of water for human consumption, including raw water prior to treatment. It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this standard.In conjunction with other Parts of EN 12201 it is applicable to PE pipes, fittings, valves, their joints and to joints with components of other materials intended to be used under the following conditions: a) a maximum operating pressure, MOP, up to and including 25 bar; b) an operating temperature of 20 °C as a reference temperature. NOTE 1 : For applications operating at constant temperatures greater than 20 °C and up to 40 °C, see annex A. EN 12201 covers a range of maximum operating pressures and gives requirements concerning colours and additives. NOTE 2 : It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national guidance or regulations and installation practices or codes.
Področje projekta (slovensko): Ta del EN 12201 določa splošne vidike polietilenskih (PE) cevnih sistemov (za glavne in servisne cevi), ki so namenjeni prenosu vode za prehrano ljudi, vključno z neobdelano vodo pred obdelavo. Določa tudi preskusne parametre za preskusne metode, navedene v tem standardu. Skupaj z drugimi deli EN 12201 velja za PE-cevi, fitinge, ventile, njihove spoje in spoje s komponentami iz drugih materialov, namenjene uporabi v naslednjih pogojih: a) najvišji obratovalni tlak, MOP, do vključno 25 bar, b) obratovalna temperature 20 °C kot referenčna temperatura. OPOMBA 1: Za aplikacije, ki potekajo pri konstantnih temperaturah med 20 °C in 40 °C, glej dodatek A. EN 12201 zajema razpon najvišjih obratovalnih tlakov in podaja zahteve glede barv in aditivov. OPOMBA 2: Za ustrezno izbiro med temi vidiki je odgovoren kupec ali specifikator, pri čemer mora upoštevati konkretne zahteve in vsa pomembna nacionalna vodila ali predpise in prakse ali kodekse vgradnje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12201-1:2003 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo - Polietilen (PE) - 1. del: Splošno 01-dec-2011
Nadomešča SIST EN 13244-1:2003 - Cevni sistemi iz polimernih materialov, podzemni in nadzemni, za tlačne vodovode splošne namembnosti, odvodnjavanje in kanalizacijo – Polietilen (PE) - 1. del: Splošno 01-dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi