SIST EN 16072:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16072:2015
Koda projekta: 00278375
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - ESafety - Pan-European eCall operating requirements
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16072:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 13.200 35.240.60 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 16072:2015
Področje projekta (angleško): The objective of implementing the pan-European in-vehicle emergency call system (eCall) is to automate the notification of a traffic accident, wherever in Europe, with the same technical standards and the same quality of services objectives by using 'Public Land Mobile Networks'(PLMN) (such as GSM and UMTS), which supports the European pre-assigned emergency destination address (see normative references) and to provide a means of manually triggering the notification of an incident. This European Standard specifies the general operating requirements and intrinsic procedures for in-vehicle emergency call (eCall) services in order to transfer an emergency message from a vehicle to a Public Safety Answering Point (PSAP) in the event of a crash or emergency, via an eCall communication session and to establish a voice channel between the in-vehicle equipment and the PSAP. Private third party in-vehicle emergency supporting services may also provide a similar eCall function by other means. The provision of such services are defined in EN 16102, and are outside the scope of this European Standard. The communications protocols and methods for the transmission of the eCall message are not specified in this European Standard. This European Standard specifies the operating requirements for an eCall service. An important part of the eCall service is a Minimum Set of Data (MSD). The operating requirements for the MSD are determined in this European Standard, but the form and data content of the MSD is not defined herein. A common European MSD is determined in EN 15722. This European Standard does not specify whether eCall is provided using embedded equipment or other means (for example in the case of aftermarket equipment).Conformance Test requirements and conformance requirements are described in Clause 11. Conformance procedures are specified in a separate deliverable (CEN/TS 16454) and are outside of the scope of this European Standard. CEN/TS 16454 is in the process to be balloted to be upgraded to EN 16454 status.
Področje projekta (slovensko): Cilj uvedbe vseevropskega sistema za klic v sili v vozilih (elektronski klic v sili) je avtomatizirati obveščanje ob prometni nesreči, kjer koli v Evropi, z enakimi tehničnimi standardi in enakimi cilji glede kakovosti storitev z uporabo »javnih kopenskih mobilnih omrežij« (PLMN) (kot sta GSM in UMTS), ki podpirajo evropske vnaprej dodeljene ciljne naslove za nujne primere (glej normativne sklice), ter zagotoviti način za ročno pošiljanje obvestila ob prometni nesreči. Ta evropski standard določa splošne operativne zahteve in notranje postopke za storitve elektronskih klicev v sili iz vozila za prenos sporočila klica v sili od vozila do »odzivne točke javne varnosti« (PSAP), če pride do trka ali nujnega primera, prek komunikacijske seje v okviru elektronskega klica v sili, in za vzpostavitev glasovnega kanala med opremo v vozilu in PSAP. Tudi zasebne podporne storitve tretjih strani za nujne primere v vozilih lahko zagotovijo podobno funkcijo elektronskega klica v sili na druge načine. Zagotavljanje takih storitev je opredeljeno v standardu EN 16102 in je zunaj področja uporabe tega evropskega standarda. Komunikacijski protokoli in metode za prenos sporočila elektronskega klica v sili niso opredeljeni v tem evropskem standardu. Ta evropski standard določa zahteve za delovanje storitve elektronskega klica v sili. Pomemben del storitve elektronskega klica v sili je minimalni nabor podatkov. Zahteve za delovanje za minimalni nabor podatkov so določene v tem evropskem standardu, vendar pa oblika in vsebina podatkov minimalnega nabora podatkov nista opredeljeni v standardu. V standardu EN 15722 je opredeljen skupen evropski minimalni nabor podatkov. Ta evropski standard ne določa, ali se elektronski klic v sili zagotavlja z uporabo vgrajene opreme ali na druge načine (na primer v primeru opreme za naknadno vgradnjo). Skladnost Zahteve glede preskusa in skladnosti so opisane v točki 11. Postopki za skladnost so določeni v ločenem dokumentu (CEN/TS 16454) in so zunaj področja uporabe tega evropskega standarda. CEN/TS 16454 je v postopku glasovanja o nadgradnji na status standarda EN 16454.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 16072:2011 - Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili 29-Apr-2015
Revidiran kSIST FprEN 16072:2022 - Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili 11-May-2020
Nadomešča SIST EN 16072:2011 - Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi