SIST EN ISO 7827:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 7827:2013
Koda projekta: 00230286
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Evaluation of the "ready", "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) (ISO 7827:2010)
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Vrednotenje "lahke", "končne" aerobne biološke razgradljivosti organskih snovi v vodnem okolju - Metoda določevanja raztopljenega organskega ogljika (DOC) (ISO 7827:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 7827:2013 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 13.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: EN ISO 7827:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for the evaluation of the “ready” and “ultimate” biodegradability of organic compounds at a given range of concentrations by aerobic microorganisms. In this context, ISO 7827:2010 also gives specific definitions for the terms “ready” and “ultimate”. The method applies to organic compounds which are: a) soluble at the concentration used under the conditions of the test [dissolved organic carbon (DOC) concentrations of 10 mg/l to 40 mg/l]; b) non - volatile or having a negligible vapour pressure under the conditions of the test; c) not significantly adsorbable on glass and activated sludge; d) not inhibitory to the test microorganisms at the concentration chosen for the test. The method is not suitable for waste waters, as they usually contain significant amounts of water - insoluble organic carbon, which is not included in DOC measurements.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo za vrednotenje »lahke« in »končne« biološke razgradljivosti organskih snovi pri določenem razponu koncentracij aerobnih mikroorganizmov. V tem smislu standard ISO 7827:2010 tudi podaja posebne opredelitve za izraza »lahka« in »končna«. Metoda se uporablja za organske snovi z naslednjimi lastnostmi: a) so topne pri uporabljeni koncentraciji pod pogoji preskusa [koncentracije raztopljenega organskega ogljika (DOC) od 10 mg/l do 40 mg/l]; b) so nehlapne ali imajo pod pogoji preskusa zanemarljiv parni tlak; c) niso znatno adsorbljive na steklu in aktivnem blatu; d) pri koncentraciji, izbrani za preskus, niso zaviralne za preskusne mikroorganizme. Metoda ni primerna za odpadne vode, saj običajno vsebujejo velike količine v vodi netopnega organskega ogljika, ki ni zajet v meritve DOC.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 7827:1997 - Kakovost vode - Vrednotenje popolne aerobne biološke razgradljivosti organskih snovi v vodnem okolju - Metoda z analiziranjem raztopljenega organskega ogljika (DOC) (ISO 7827:1994) 01-jan-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi