SIST EN ISO 5359:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 5359:2015
Koda projekta: 00215242
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2014)
Naslov (slovenski): Anestezijska in dihalna oprema - Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini (ISO 5359:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 5359:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.040.10 83.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-01
Referenčna oznaka: EN ISO 5359:2014
Področje projekta (angleško): 1.1 This International Standard specifies requirements for low-pressure hose assemblies intended for use with the following medical gases: — oxygen, — nitrous oxide, — medical air, — helium, — carbon dioxide, — xenon, — specified mixtures of the gases listed above, — oxygen-enriched air, — air for driving surgical tools, — nitrogen for driving surgical tools, and for use with vacuum. 1.2 *It applies to hose assemblies operating at pressures up to 1 400 kPa and for vacuum systems at pressures not greater than 60 kPa absolute. 1.3 This International Standard does not specify the dimensions and allocation of the gas-specific inlet and outlet connectors for the hose assemblies. NOTE 1 Specifications for the dimensions and allocation of diameter index safety system (DISS) connectors are specified in CGA V-5 [28]. NOTE 2 Specifications for the dimensions and allocation of sleeve indexed system (SIS) connectors are specified in AS 2896 [23]. NOTE 3 Dimensions and allocation of non-interchangeable screw-threaded (NIST) connectors are specified in ISO 18082 [11]. NOTE 4 Terminal units designed for quick connectors are specified in ISO 9170-1. 1.4 This International Standard does not specify requirements for coaxial hoses used for the supply and removal of air for driving surgical tools. 1.5 This International Standard does not specify the intended uses of hose assemblies. NOTE Environmental aspects are dealt with in Annex B.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta mednarodni standard določa zahteve za nizkotlačne povezovalne cevi za delo z naslednjimi medicinskimi plini: – kisikom, – dušikovim oksidom, – medicinskim zrakom, – helijem, – ogljikovim dioksidom, – ksenonom, – določeno mešanico zgoraj navedenih plinov, – s kisikom obogatenim zrakom, – zrakom za pogon kirurških instrumentov, – dušikom za pogon kirurških instrumentov in za uporabo v vakuumu. 1.2 *Uporablja se za povezovalne cevi, ki delujejo pod tlakom do 1400 kPa, in za vakuumske sisteme pod tlakom, ki ne presega absolutnega tlaka 60 kPa. 1.3 Ta mednarodni standard ne določa mer in dodelitve za plin namenjenih vhodnih in izhodnih priključkov za povezovalne cevi. OPOMBA 1: Specifikacije za mere in dodelitev priključkov sistemov z različnimi premeri spojk (DISS) so opredeljene v CGA V-5 [28]. OPOMBA 2: Specifikacije za mere in dodelitev priključkov sistemov ovojev (SIS) so opredeljene v AS 2896 [23]. OPOMBA 3: Mere in dodelitev priključkov z navojem, ki se ne menjajo (NIST), so opredeljene v ISO 18082 [11]. OPOMBA 4: Končni deli za hitre priključke so opredeljeni v ISO 9170-1. 1.4 Ta mednarodni standard ne določa zahtev za koaksialne cevi, ki se uporabljajo za dotok in odtok zraka za poganjanje kirurških instrumentov. 1.5 Ta mednarodni standard ne določa predvidenih uporab povezovalnih cevi. OPOMBA: Okoljski vidiki so obravnavani v dodatku B.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 5359:2015/A1:2018 - Anestezijska in dihalna oprema - Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini - Dopolnilo A1 (ISO 5359:2014/Amd 1:2017) 01-Feb-2018
Nadomešča SIST EN ISO 5359:2008 - Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini (ISO 5359:2008) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 5359:2008 - Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini (ISO 5359:2008) 01-Jan-2015
Nadomešča SIST EN ISO 5359:2008/A1:2012 - Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini - Dopolnilo A1 (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 5359:2008/A1:2012 - Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini - Dopolnilo A1 (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) 01-Jan-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi