SIST EN 4632-005:2010

Oznaka standarda: SIST EN 4632-005:2010
Koda projekta: 04003155
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 005: Homogeneous assemblies of heat resisting Ni or Co base alloys
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Varivost in spajkljivost materialov v aeronavtičnih konstrukcijah - 005. del: Varjenje in spajkanje homogenih sestavov iz nikljeve ali kobaltove osnovne zlitine, odporne proti vročini
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4632-005:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.160.01 49.025.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: EN 4632-005:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard defines degrees of weldability and brazeability for materials or families of materials used in the aerospace industry. It comprises a series of sheets, by materials or by material family, which: - indicate the main titles, the chemical composition and the main characteristics; - contain recommendations for welding and brazing; - indicate a degree of weldability or brazeability for a given process under defined conditions; - indicate a value of the mechanical strength coefficient of the welded joint for each welding process, when it could be extracted from bibliographic references referring to it. The joint coefficient is expressed as a ratio of the tensile strength of the welded joint to the tensile strength of the base alloy (to be in accordance with EN 4632-002). It is applicable without restriction for the manufacturing of new parts or for repair.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje stopnje varivosti in spajkljivosti materialov ali skupin materialov, ki se uporabljajo v aeronavtični industriji. Sestavlja ga niz listov, po materialih ali skupini materiala, ki: - navajojo glavne naslove, kemično sestavo in glavne značilnosti; - vsebujejo priporočila za varjenje in spajkanje; - navajajo stopnjo varivosti ali spajkljivosti za določen postopek pod opredeljenimi pogoji; - navajajo vrednost koeficienta mehanske trdnosti varjenega spoja za vsak postopek varjenja, kadar ga je mogoče povzeti iz bibliografskih sklicev, ki se nanašajo nanj. Koeficient spoja je izražen kot razmerje med natezno trdnostjo varjenega spoja in natezno trdnostjo osnovne zlitine (mora biti v skladu z EN 4632-002). Velja brez omejitev za proizvodnjo novih delov ali za popravila.

Najbolje prodajani standardi