SIST EN IEC 62902:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62902:2019
Koda projekta: 63129
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secondary cells and batteries - Marking symbols for identification of their chemistry
Naslov (slovenski): Sekundarne celice in baterije: Simboli za označevanje za identifikacijo kemične sestave
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62902:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 01.080.20 29.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 62902:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies methods for the clear identification of secondary cells, batteries, battery modules and monoblocs according to their chemistry (electrochemical storage technology). The markings described in this document are applicable for secondary cells, batteries, battery modules and monoblocs with a volume of more than 900 cm3. The marking of the chemistry is useful for the installation, operation and decommissioning phases of battery life. Many recycling processes are chemistry specific, thus undesired events can occur when a battery which is not of the appropriate chemistry enters a given recycling process. In order to ensure safe handling during sorting and recycling processes, therefore, the battery is marked so as to identify its chemistry. This document defines the conditions of utilization of the markings indicating the chemistry of these secondary batteries. The details of markings and their application are defined in this document. NOTE Nothing in this document precludes the marking of batteries with recycling and chemistry symbols required by state, federal, national or regional laws or regulations or with a seal under license by a national recycling program.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metode za jasno identifikacijo sekundarnih celic, baterij, baterijskih modulov in monoblokov glede na njihovo kemijsko sestavo (tehnologija elektrokemičnega shranjevanja). Oznake, opisane v tem dokumentu, se uporabljajo za sekundarne celice, baterije, baterijske module in monobloke, katerih prostornina presega 900 cm3. Oznaka kemijske sestave je uporabna za faze montaže, delovanja in razgradnje baterije. Številni postopki recikliranja so specifični glede na kemijsko sestavo, zato lahko pride do neželenih dogodkov, če v dani postopek recikliranja vstopi baterija, ki ni ustrezne kemijske sestave. Za namen zagotavljanja varnosti ravnanja med postopki razvrščanja in recikliranja je baterija označena tako, da je mogoče prepoznati njeno kemijsko sestavo. Ta dokument določa pogoje uporabe oznak, ki označujejo kemijsko sestavo teh sekundarnih baterij. Podrobnosti o oznakah in njihovi uporabi so navedene v tem dokumentu. OPOMBA: Nobena navedba v tem dokumentu ne nasprotuje označevanju baterij s simboli za recikliranje in kemijsko sestavo, ki jih zahtevajo državni, zvezni, nacionalni ali regionalni zakoni ali drugi predpisi, ali s pečatom pod licenco nacionalnega programa za recikliranje.

Najbolje prodajani standardi