SIST EN 16102:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16102:2012
Koda projekta: 00278244
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - ECall - Operating requirements for third party support
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Elektronski klic v sili - Operativne zahteve za podporo tretje stranke
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16102:2012 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 13.200 35.240.60 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-02
Področje projekta (angleško): The objective of implementing a 'Third Party' emergency call is to provide emergency assistance and an automated notification of a traffic accident, using 'Third Party Services' packages where such services are supported between the vehicle and a Third Party Service Provider in countries where such notification of an emergency are supported by PSAPs. The first objective of this TPS-eCall is to transfer an emergency message from a vehicle to a Third Party Service Provider (TPSP) in the event of a crash or an emergency, and to establish a voice channel between the in-vehicle equipment and the TPSP. The second objective of this TPS-eCall is, in case of an emergency likely to require assistance from the emergency services, for the TPSP to transfer an emergency message including the data of the Minimum Set of Data (MSD) (as defined in EN 15722) from the TPSP to the most appropriate PSAP and to make best efforts to establish a direct voice contact between that PSAP and the occupants of the vehicle if required by the PSAP. This European Standard specifies the general operating requirements and intrinsic procedures for an invehicle eCall via the services of a Third Party Service Provider (TPSP). This European Standard also provides definition of the service(s) provided to the PSAP and the method and form of service delivery.
Področje projekta (slovensko): Cilj izvajanja elektronskega klica v sili »tretje stranke« je zagotoviti nujno pomoč in samodejno obveščanje o prometni nesreči s svežnji »storitev tretje stranke«, kadar take storitve podpirata vozilo in izvajalec storitev tretje stranke v državah, v katerih taka obvestila o nujnih primerih podpirajo odzivne točke javne varnosti (PSAP). Glavni cilj elektronskega klica v sili storitve tretje stranke je prenesti sporočilo klica v sili iz vozila do izvajalca storitev tretje stranke (TPSP) ob nesreči ali nujnem dogodku ter vzpostaviti glasovni kanal med opremo v vozilu in izvajalcem storitev tretje stranke. Drugi cilj elektronskega klica v sili storitve tretje stranke je, da v primeru nujnega dogodka, zaradi katerega bodo verjetno morale posredovati intervencijske službe, izvajalec storitev tretje stranke prenese sporočilo klica v sili z vsemi podatki minimalnega nabora podatkov (MSD) (kakor je opredeljeno v standardu EN 15722) od izvajalca storitev tretje stranke do najustreznejše odzivne točke javne varnosti in si čim bolj prizadeva za vzpostavitev neposrednega glasovnega stika med to odzivno točko javne varnosti in potniki v vozilu, če tako zahteva odzivna točka javne varnosti. Ta evropski standard določa splošne operativne zahteve in notranje postopke za elektronski klic v sili iz vozila prek storitev izvajalca storitev tretje stranke. Ta evropski standard določa tudi definicijo storitev, ki se zagotavljajo za odzivno točko javne varnosti, ter metodo in obliko izvajanja storitve.

Najbolje prodajani standardi