SIST EN 61851-23:2014

Oznaka standarda: SIST EN 61851-23:2014
Koda projekta: 24554
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electric vehicle conductive charging system - Part 23: D.C. electric vehicle charging station
Naslov (slovenski): Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 23. del: Postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z enosmernim tokom (IEC 61851-23:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61851-23:2014 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila
ICS: 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Referenčna oznaka: EN 61851-23:2014
Področje projekta (angleško): EN IEC 61851-23, together with IEC 61851-1:2010, gives the requirements for d.c. electric vehicle (EV) charging stations, herein also referred to as "DC charger", for conductive connection to the vehicle, with an a.c. or d.c. input voltage up to 1 000 V a.c. and up to 1 500 V d.c. according to IEC 60038. This part covers d.c. output voltages up to 1 500 V. Requirements for bi-directional power flow are under consideration. NOTE 2 Typical diagrams and variation of d.c. charging systems are shown in Annex DD. This standard does not cover all safety aspects related to maintenance. This part specifies the d.c. charging systems A, B and C as defined in Annexes AA, BB and CC. EMC requirements for d.c. EV charging stations are defined in IEC 61851-21-2. This standard provides the general requirements for the control communication between a d.c. EV charging station and an EV. The requirements for digital communication between d.c. EV charging station and electric vehicle for control of d.c. charging are defined in IEC 61851-24.
Področje projekta (slovensko): Standard EN IEC 61851-23 skupaj s standardom IEC 61851-1:2010 podaja zahteve za postaje za kabelsko napajanje električnega vozila (EV) z enosmernim tokom, v nadaljevanju tudi »polnilnik DC«, za prevodno povezavo do vozila z izmenično (a.c.) ali enosmerno (d.c.) vhodno napetostjo do 1000 V a.c. in do 1500 V d.c. v skladu s standardom IEC 60038. Ta del zajema enosmerne izhodne napetosti do 1500 V. Zahteve za dvosmerni tok energije so v obravnavi. OPOMBA 2 Običajni diagrami in različice napajalnih sistemov z izmeničnim tokom so prikazani v Prilogi DD. Ta standard ne zajema vseh varnostnih vidikov, povezanih z vzdrževanjem. Ta del določa polnilne sisteme z izmeničnim tokom A, B in C, kot je določeno v Prilogah AA, BB in CC. Zahteve elektromagnetne združljivosti za polnilne postaje za električna vozila z enosmernim tokom so določene v standardu IEC 61851-21-2. Ta standard določa splošne zahteve za nadzorno komunikacijo med polnilno postajo za električna vozila z enosmernim tokom in električnim vozilom. Zahteve za digitalno komunikacijo med polnilno postajo za električna vozila z enosmernim tokom in električnim vozilom za nadzor polnjenja z enosmernim tokom so določene s standardom IEC 61851-24.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 61851-23:2014/AC:2016 - Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 23. del: Postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z enosmernim tokom - Popravek AC 01-Sep-2016
Revidiran oSIST prEN IEC 61851-23:2020 - Sistem kabelskega napajanja električnih vozil - 23. del: Postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z enosmernim tokom 18-Oct-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi