SIST EN 50310:2016

Oznaka standarda: SIST EN 50310:2016
Koda projekta: 60782
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
Naslov (slovenski): Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50310:2016 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 35.020 91.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: EN 50310:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements and provides recommendations for the design and installation of connections (bonds) between various electrically conductive elements in buildings and other structures, during their construction or refurbishment, in which information technology (IT) and, more generally, telecommunications equipment is intended to be installed in order to: a) minimize the risk to the correct function of that equipment and interconnecting cabling from electrical hazards; b) provide the telecommunications installation with a reliable signal reference – which may improve immunity from electromagnetic interference (EMI). The requirements of this European Standard are applicable to the buildings and other structures within premises addressed by EN 50174-2 (e.g. residential, office, industrial and data centres) but information given in this European Standard may be of assistance for other types of buildings and structures. NOTE Telecommunications centres (operator buildings) are addressed by ETSI/EN 300 253. This European Standard does not apply to power supply distribution of voltages over AC 1 000 V. Electromagnetic compatibility (EMC) requirements and safety requirements for power supply installation are outside the scope of this European Standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this European Standard may be of assistance in meeting the requirements of these standards and regulations.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in podaja priporočila za načrtovanje in namestitev priključkov (spojev) med različnimi električno prevodnimi elementi v stavbah in drugih konstrukcijah med njihovo izgradnjo ali obnovo z namenom namestitve informacijske tehnologije (IT) in na splošno telekomunikacijske opreme, da bi: a) zmanjšali tveganje električnih nevarnosti za pravilno delovanje tovrstne opreme in kabelske povezave na najnižjo raven; b) zagotovili namestitev telekomunikacijske opreme z zanesljivo signalno referenco, ki lahko izboljša odpornost proti elektromagnetnim motnjam (EMI). Zahteve tega evropskega standarda se uporabljajo za stavbe in druge konstrukcije v območjih, ki so obravnavana v standardu EN 50174-2 (npr. stanovanjski, poslovni, industrijski in podatkovni centri), vendar so lahko informacije iz tega evropskega standarda v pomoč pri drugih vrstah stavb in konstrukcij. OPOMBA: Telekomunikacijski centri (upravljalne stavbe) so obravnavani v standardu ETSI/EN 300 253. Ta evropski standard se ne uporablja za distribucijo napajanja z napetostjo prek 1000 V pri izmeničnem toku. Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) in varnostne zahteve za napajalno inštalacijo niso zajete v tem evropskem standardu, temveč so obravnavane v drugih standardih in predpisih. Vendar informacije v tem evropskem standardu lahko pripomorejo k izpolnjevanju zahtev teh standardov in predpisov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50310:2016/A1:2020 - Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije - Dopolnilo A1 01-Apr-2020
Nadomešča SIST EN 50310:2011 - Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije 01-Jul-2016
Nadomešča SIST EN 50310:2011 - Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi