SIST EN 124-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 124-1:2015
Koda projekta: 00165236
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
Naslov (slovenski): Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 1. del: Definicije, klasifikacija, splošna načela zasnove, zahtevane lastnosti in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 124-1:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 93.080.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 124-1:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard (EN 124-1) applies for manhole tops and gully tops with a clear opening up to and including 1 000 mm for installation within areas subjected to pedestrian and/or vehicular traffic . It applies for testing requirements, test methods, evaluation of conformity and marking of gully tops and manhole tops to support: EN 124-2 for Gully tops and manhole tops made from cast iron, EN 124-3 for Gully tops and manhole tops made from steel, aluminium alloy, EN 124-4 for Gully tops and manhole tops made from steel reinforced concrete, EN 124-5 for Gully tops and manhole tops made from composite materials, EN 124-6 for Gully tops and manhole tops made from Polypropylene (PP) or Polyvinyl-chloride (PVC-U) each of which has this part 1 as an integral part. This part 1 is not applicable in isolation but only in combination with EN 124-2 to EN 124-6. This European Standard does not apply for the gratings as part of prefabricated drainage channels according to EN 1433 and not for floor and roof gullies in buildings which are specified in EN 1253-1 and to surface boxes.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard (EN 124-1) se uporablja za pokrove za jaške in odtoke s svetlo odprtino do vključno 1000 mm, ki so nameščeni na območjih s površino za pešce in/ali vozno površino. Uporablja se za preskusne lastnosti, preskusne metode, oceno skladnosti in označevanje pokrovov za odtoke in jaške za podporo: standardov EN 124-2 za pokrove za odtoke in jaške iz litega železa, EN 124-3 za pokrove za odtoke in jaške iz jekla ali aluminijeve zlitine, EN 124-4 za pokrove za odtoke in jaške iz armiranega betona, EN 124-5 za pokrove za odtoke in jaške iz kompozitnih materialov, EN 124-6 za pokrove za odtoke in jaške iz polipropilena (PP) ali polivinilklorida (PVC-U), pri čemer ima vsak navedeni standard 1. del za sestavni del. 1. del se ne uporablja samostojno, ampak samo v kombinaciji s standardi EN 124-2 do EN 124-6. Ta evropski standard se ne uporablja za rešetke v okviru predizdelane padavinske kanalizacije v skladu s standardom EN 1433 ali za talne odtoke in strešne žlebove v stavbah, ki so navedeni v standardu EN 1253-1, ter za površinske škatle.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 124:1996 - Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - Zahteve za projektiranje, preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi