SIST EN ISO 16424:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16424:2018
Koda projekta: 00430021
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear energy - Evaluation of homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends and determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel pellets by measurements of uranium and gadolinium elements (ISO 16424:2012)
Naslov (slovenski): Jedrska energija - Vrednotenje homogenosti porazdelitve gadolinija (Gd) v gadolinijevih gorivnih mešanicah in ugotavljanje vsebnosti Gd203 v gadolinijevih gorivnih peletih z merjenjem elementov urana in gadolinija (ISO 16424:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16424:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 16424:2017
Področje projekta (angleško): ISO 16424:2012 is applicable to the evaluation of the homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends, and the determination of the Gd2O3 content in sintered fuel pellets of Gd2O3+UO2 from 1 % to 10 %, by measurements of gadolinium (Gd) and uranium (U) elements using ICP-AES. After performing measurements of Gd and U elements using ICP-AES, if statistical methodology is additionally applied, homogeneity of Gd distribution within a Gd fuel pellet lot can also be evaluated. However, ISO 16424:2012 covers the statistical methodology only on a limited basis.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 16424:2012 se uporablja za vrednotenje homogenosti porazdelitve gadolinija (Gd) v gadolinijevih gorivnih mešanicah in ugotavljanje vsebnosti Gd203 v sintranih gadolinijevih gorivnih peletih Gd2O3+UO2 od 1 % do 10 % na podlagi merjenja elementov gadolinija (Gd) in urana (U) z uporabo atomske emisijske spektroskopije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES). Če je po meritvah elementov Gd in U z uporabo ICP-AES dodatno uporabljena statistična metodologija, je mogoče ovrednotiti tudi homogenost porazdelitve gadolinija (Gd) v gadolinijevih gorivnih peletih. Vendar pa standard ISO 16424:2012 zajema statistično metodologijo le v omejenem obsegu.

Najbolje prodajani standardi