SIST EN ISO 14692-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14692-1:2017
Koda projekta: 00012234
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2017)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - S steklenimi vlakni ojačeni polimerni cevovodi (GRP) - 1. del: Slovar, simboli, uporaba in materiali (ISO 14692-1:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14692-1:2017 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.040.75 75.200 83.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-11
Referenčna oznaka: EN ISO 14692-1:2017
Področje projekta (angleško): This document defines the applications, pressure rating methodology, the classification of the products according to application, type of joint and resin matrix and the limitations to both the materials of construction and the dimensions. It also lists the terms, definitions and symbols used and provides guidance in the use and interpretation of ISO 14692-2, ISO 14692-3 and ISO 14692-4. ISO 14692 (all parts) is applicable to GRP piping systems that 1) utilize joints that are capable of restraining axial thrust from internal pressure, temperature change and fluid hydrodynamic forces and 2) have a trapezoidal shape for its design envelope. It is primarily intended for offshore applications on both fixed and floating topsides facilities, but it can also be used for the specification, manufacture, testing and installation of GRP piping systems in other similar applications found onshore, e.g. produced-water, firewater systems and general industrial use. For floating installations, reference is made to the design, construction and certification standards for the hull or vessel, since these can allow alternative codes and standards for GRP piping associated with marine and/or ballast systems. However, it is recommended that ISO 14692 (all parts) be used for such applications to the maximum degree attainable. ISO 14692 (all parts) can also be used as the general basis for specification of pipe used for pump caissons, stilling tubes, I-tubes, seawater lift risers and other similar items.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opredeljuje uporabo, metodologijo za določanje stopnje tlaka, razvrstitev proizvodov glede na uporabo, vrsto matrice spojev in smole ter omejitve glede materialov za izdelavo in dimenzij. Navaja tudi izraze, opredelitve in simbole, ki se uporabljajo, ter podaja smernice za uporabo in razumevanje standardov ISO 14692-2, ISO 14692-3 in ISO 14692-4. Standard ISO 14692 (vsi deli) se uporablja za s steklenimi vlakni ojačene polimerne cevovodne sisteme, ki 1) uporabljajo spoje za morebitno omejitev osnega potiska, ki je posledica notranjega tlaka, temperaturne spremembe in hidrodinamičnih sil, ter 2) katerih načrtovani ovoj je trapezne oblike. Namenjen je predvsem za uporabo na morju na palubah nepremičnih in plavajočih ploščadi, vendar se lahko uporablja tudi za specifikacijo, izdelavo, preskušanje in namestitev s steklenimi vlakni ojačenih polimernih cevovodnih sistemov, ki se uporabljajo za podobne namene na morju, npr. dobavo pitne vode, sisteme požarne vode in splošno industrijsko uporabo. V zvezi s plavajočimi ploščadmi se ta standard sklicuje na standarde za načrtovanje, izdelavo in certificiranje trupa ali plovila, saj lahko ti dovoljujejo alternativne kode in standarde za s steklenimi vlakni ojačene cevovode, ki se uporabljajo v pomorskih in/ali balastnih sistemih. Kljub temu se priporoča, da se v največji možni meri za te uporabe uporablja standard ISO 14692 (vsi deli). Standard ISO 14692 (vsi deli) se lahko uporablja tudi kot splošna osnova za specifikacijo cevi, ki se uporabljajo za kesone, cevi za umirjanje, I-cevi, dvižne cevi za morsko vodo in druge podobne elemente.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14692-1:2004 - Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2002) 20-Sep-2017
Nadomešča SIST EN ISO 14692-1:2004 - Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2002) 08-Jun-2022
Revidiran SIST EN ISO 14692-1:2004 - Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2002) 01-Oct-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi