SIST EN ISO 2360:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 2360:2017
Koda projekta: 00262302
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method (ISO 2360:2017)
Naslov (slovenski): Neprevodne prevleke na nemagnetnih električno prevodnih osnovnih kovinah - Merjenje debeline prevleke - Metoda vrtinčnih tokov, občutljiva za spremembe amplitude (ISO 2360:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 2360:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin
ICS: 25.220.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-11
Referenčna oznaka: EN ISO 2360:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for non-destructive measurements of the thickness of non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals, using amplitude-sensitive eddy-current instruments. In this document, the term “coating” is used for materials such as, for example, paints and varnishes, electroplated coatings, enamel coatings, plastic coatings, claddings and powder coatings. This method is particularly applicable to measurements of the thickness of most oxide coatings produced by anodizing, but is not applicable to all conversion coatings, some of which are too thin to be measured by this method (see Clause 6). This method can also be used to measure non-magnetic metallic coatings on non-conductive base materials. However, the phase-sensitive eddy-current method specified in ISO 21968 is particularly usable to this application and can provide thickness results with a higher accuracy (see Annex A). This method is not applicable to measure non-magnetic metallic coatings on conductive base metals. The phase-sensitive eddy-current method specified in ISO 21968 is particularly useful for this application. However, in the special case of very thin coatings with a very small conductivity, the amplitude-sensitive eddy-current method can also be used for this application (see Annex A). Although the method can be used for measurements of the thickness of coatings on magnetic base metals, its use for this application is not recommended. In such cases, the magnetic method specified in ISO 2178 can be used. Only in case of very thick coatings above approximately 1 mm, the amplitudesensitive eddy-current method can also be used for this application (see Annex A).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za neporušitvene meritve debeline neprevodnih prevlek na nemagnetnih električno prevodnih osnovnih kovinah z metodo vrtinčnih tokov, občutljivo za spremembe amplitude. V tem dokumentu se izraz »prevleka« uporablja za materiale, kot so barve in laki, elektrolitske prevleke, emajlirane prevleke, plastične prevleke, obloge in praškaste prevleke. Ta metoda je še posebej primerna za merjenje debeline večine oksidnih prevlek, ki so proizvedene z eloksacijo, vendar se ne uporablja za vse reakcijske prevleke, od katerih so nekatere preveč tanke, da bi jih lahko izmerili s to metodo (glej točko 6). To metodo je mogoče uporabiti tudi za merjenje nemagnetnih kovinskih prevlek na neprevodnih osnovnih materialih. Kljub temu je metoda vrtinčnih tokov, občutljiva za spremembe amplitude, ki je določena v standardu ISO 21968, še zlasti uporabna za ta namen in zagotavlja natančnejše rezultate merjenja debeline (glej dodatek A). Ta metoda se ne uporablja za merjenje nemagnetnih kovinskih prevlek na prevodnih osnovnih materialih. Metoda vrtinčnih tokov, občutljiva za spremembe amplitude, ki je določena v standardu ISO 21968, je še zlasti uporabna za ta namen. Vendar pa je v posebnih primerih, ko so prevleke zelo tanke in zelo slabo prevodne, metodo vrtinčnih tokov, občutljivo za spremembe amplitude, mogoče uporabiti za ta namen (glej dodatek A). Čeprav se metoda lahko uporablja za merjenje debeline prevlek magnetnih osnovnih kovin, uporaba metode za ta namen ni priporočljiva. V takih primerih je mogoče uporabiti magnetno metodo, določeno v standardu ISO 2178. Samo v primeru zelo debelih prevlek z debelino več kot približno 1 mm se lahko za ta namen uporabi tudi metoda vrtinčnih tokov, občutljiva za spremembe amplitude (glej dodatek A).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 2360:2004 - Neprevodne prevleke na nemagnetnih električno prevodnih osnovnih materialih - Merjenje debeline prevleke - Metoda vrtinčnih tokov (ISO 2360:2003) 01-Nov-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi