SIST ISO 13271:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 13271:2013
Koda projekta: 053581
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas - Measurement at higher concentrations by use of virtual impactors
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije PM10/PM2,5 v odpadnih plinih - Meritve pri večjih koncentracijah z uporabo impaktorjev
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 13271:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-04
Referenčna oznaka: ISO 13271:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a standard reference method for the determination of PM10 and PM2,5 mass concentrations at stationary emission sources by use of two-stage virtual impactors. The measurement method is especially suitable for in-stack measurements of particle mass concentrations in flue gas. The method can also be used for flue gas which contains highly reactive compounds (e.g. sulfur, chlorine, nitric acid) at high temperature or in the presence of high humidity. The International Standard is applicable to higher dust concentrations. Coarse particles are separated into the nozzles with negligible rebound and entrainment phenomena of collected coarse particulates. For the same reason, the artefacts due to high concentrations in gases or emissions are quite limited. This International Standard is not applicable to the determination of the total mass concentration of dust.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa standardno referenčno metodo za določevanje masnih koncentracij PM10 in PM2,5 pri nepremičnih virih emisij z uporabo dvostopenjskih impaktorjev. Merilna metoda je zlasti primerna za meritve masnih koncentracij delcev v odpadnih plinih v odvodnikih v zrak. Metoda se lahko uporablja tudi za odpadni plin, ki vsebuje zelo reaktivne spojine (npr. žveplo, klor, dušikova kislina) pri visoki temperaturi ali pri visoki vlažnosti. Mednarodni standard se uporablja za višje koncentracije prahu. Grobi delci se ločijo v šobe z zanemarljivim pojavom odboja in primešanja zbranih grobih delcev. Zato so artefakti, ki jih povzročajo visoke koncentracije v plinih ali emisijah, razmeroma omejeni. Ta mednarodni standard se ne uporablja za določevanje skupne masne koncentracije prahu.

Najbolje prodajani standardi