SIST EN 12977-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12977-2:2018
Koda projekta: 00312040
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
Naslov (slovenski): Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 2. del: Preskusne metode za sončne grelnike vode in kombinirane sisteme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12977-2:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TOP - Toplota
ICS: 27.160 91.140.10 91.140.65
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN 12977-2:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to small and large custom built solar heating systems with liquid heat transfer medium for residential buildings and similar applications, and gives test methods for verification of the requirements specified in EN 12977-1. This document also includes a method for thermal performance characterization and system performance prediction of small custom built systems by means of component testing and system simulation. Furthermore, this document contains methods for thermal performance characterization and system performance prediction of large custom built systems. This document applies to the following types of small custom built solar heating systems: - systems for domestic hot water preparation only; - systems for space heating only; - systems for domestic hot water preparation and space heating; - others (e.g. including cooling). This document applies to large custom built solar heating systems, primarily to solar preheat systems, with one or more storage vessels, heat exchangers, piping and automatic controls and with collector array(s) with forced circulation of fluid in the collector loop. This document does not apply to - systems with a store medium other than water (e.g. phase- change materials), - thermosiphon systems, - integral collector-storage (ICS) systems.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za majhne in velike neserijsko izdelane sončne ogrevalne sisteme s tekočim sredstvom za prenos toplote za stanovanjske zgradbe in podobne uporabe ter določa preskusne metode za preverjanje zahtev iz standarda EN 12977-1. Dokument vsebuje tudi metodo za opredelitev toplotne učinkovitosti in predvidevanje sistemske učinkovitosti majhnih neserijsko izdelanih sistemov s pomočjo preskušanja sestavnih delov in simulacije sistema. Poleg tega dokument vsebuje metode za opredelitev toplotne učinkovitosti in predvidevanje sistemske učinkovitosti velikih neserijsko izdelanih sistemov. Ta dokument se uporablja za naslednje vrste majhnih neserijsko izdelanih sončnih ogrevalnih sistemov: – sistemi, namenjeni izključno pripravi tople vode v gospodinjstvih; – sistemi, namenjeni izključno segrevanju prostorov; – sistemi, namenjeni pripravi tople vode v gospodinjstvih in segrevanju prostorov; – drugi sistemi (npr. vključno s hlajenjem). Ta dokument se uporablja za velike neserijsko izdelane sončne ogrevalne sisteme, predvsem za sončne predogrevalne sisteme, z eno ali več posodami za shranjevanje, toplotnimi prenosniki, ocevjem in samodejnim krmiljenjem ter kolektorskimi polji s prisilnim kroženjem tekočine v zanki kolektorja. Ta dokument se ne uporablja za: – sisteme, ki kot sredstvo shranjevanja uporabljajo druga sredstva namesto vode (npr. fazno spremenljive materiale); – termosifonske sisteme; – sisteme integralnega kolektorskega shranjevanja (ICS).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12977-2:2012 - Toplotni sončni sistemi in sestavni deli - Neserijsko izdelani sistemi - 2. del: Preskusne metode za sončne grelnike vode in kombinirane sisteme 01-Sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi