SIST EN 13445-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 13445-1:2014
Koda projekta: 00054139
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Unfired pressure vessels - Part 1: General
Naslov (slovenski): Neogrevane tlačne posode - 1. del: Splošno
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13445-1:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 23.020.32
Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-11
Referenčna oznaka: EN 13445-1:2014
Področje projekta (angleško): This part of this European Standard defines the terms, definitions, quantities, symbols and units that are used throughout the EN 13445. It also contains instructions on how to use the standard (Annex A) as well as an index which covers the whole standard (Annex B). This information is aimed to aid the user of the EN 13445. This European Standard applies to unfired pressure vessels with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar gauge but may be used for vessels operating at lower pressures, including vacuum. NOTE The selection, application and installation of safety related accessories intended to protect pressure vessels during operation are covered in EN 764-7. This European Standard is not applicable to pressure vessels of the following types: - vessels of riveted construction; - vessels of lamellar cast iron or any other materials not included in parts 2, 6, or 8 of the standard; - multilayered, autofrettaged or pre-stressed vessels; This European standard may be applied to the following vessels, provided that account is taken of additional and/or alternative requirements resulting from the hazard analysis and from rules or instructions specific for: - transportable vessels; - items specifically designed for nuclear use; - pressure vessels with a risk of overheating Other European standards apply to industrial piping (EN 13480) and to water tube and shell boilers (EN 12952 and EN 12953).
Področje projekta (slovensko): Ta del tega evropskega standarda določa izraze, definicije, količine, simbole in enote, ki se uporabljajo v standardu EN 13445. Vključuje tudi navodila za uporabo standarda (Dodatek A) in kazalo, ki zajema celotni standard (Dodatek B). Cilj teh informacij je pomagati uporabniku standarda EN 13445. Ta evropski standard se uporablja za neogrevane tlačne posode z najvišjim dovoljenim tlakom nad 0,5 bara, vendar se lahko uporablja za posode, ki delujejo pri nižjih tlakih, vključno z vakuumom. OPOMBA: Izbira, uporaba in namestitev z varnostjo povezanih dodatkov, namenjenih zaščiti tlačnih posod med delovanjem, so obravnavani v standardu EN 764-7. Ta evropski standard se ne uporablja za tlačne posode naslednjih vrst: – posode zakovičene izdelave; – posode iz lamelarnega litega železa ali katerega koli drugega materiala, ki ni vključen v 2., 6. ali 8. del standarda. – večplastne, deformacijsko utrjene ali prednapete posode. Ta evropski standard se lahko uporablja za naslednje posode, če se upoštevajo dodatne in/ali nadomestne zahteve, ki izhajajo iz analize tveganj in pravil ali navodil, specifičnih za: – premične posode; – elemente, oblikovane posebej za jedrsko uporabo; – tlačne posode, ki se lahko pregrejejo. Drugi evropski standardi se uporabljajo za industrijske cevovode (EN 13480) ter vodocevne in mnogovodne kotle (standarda EN 12952 in EN 12953).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13445-1:2009/A1:2014 - Neogrevane tlačne posode - 1. del: Splošno - Dopolnilo A1 01-nov-2014
Dopolnjen z SIST EN 13445-1:2014/A2:2018 - Neogrevane (nekurjene) tlačne posode - 1. del: Splošno - Dopolnilo A2 01-maj-2018
Nadomešča SIST EN 13445-1:2009 - Neogrevane tlačne posode - 1. del: Splošno 01-nov-2014
Dopolnjen z SIST EN 13445-1:2014/A1:2015 - Neogrevane tlačne posode - 1. del: Splošno 01-jan-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi