SIST EN 62570:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62570:2015
Koda projekta: 22680
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Magnetic resonance equipment for medical imaging - Instructions for marking items within the controlled access area
Naslov (slovenski): Oprema z magnetno resonanco za medicinsko slikanje - Navodila za označevanje predmetov znotraj nadzorovanega območja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62570:2015 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi
ICS: 11.040.50 11.040.55
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 62570:2015
Področje projekta (angleško): 1.1 This international standard applies to the practice of marking of items that might be used in the magnetic resonance (MR) environment. 1.2 The purpose of this practice is to mark items that might be brought into the MR environment and to recommend information that should be included in the marking. 1.3 The standard specifies the permanent marking of items, which are used in an MR environment, by means of terms and icons. 1.4 MR image artifacts are not considered to be a performance issue and so are not addressed in this international standard practice (see X1.5). 1.5 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. 1.6 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of his standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.
Področje projekta (slovensko): Ta standard se nanaša na prakso označevanja predmetov, ki bi se lahko uporabljali v okolju magnetne resonance (MR). Namen te prakse je označevanje predmetov, ki bi se lahko vnesli v okolje MR, in priporočiti informacije, ki bi jih bilo smiselno vključiti v oznako. Standard določa trajno označevanje predmetov, ki se uporabljajo v okolju MR, in sicer z izrazi in ikonami. Artefakti pri slikah v okviru MR se ne štejejo za težavo pri delovanju, zato niso obravnavani v praksi tega mednarodnega standarda (glej točko X1.5). Vrednosti, podane v enotah SI, se štejejo za standard. V tem standardu niso vključene druge merilne enote. Ta standard ne obravnava vseh morebitnih varnostnih težav, ki se nanašajo na njegovo uporabo. Za vzpostavitev ustreznih varnostnih in zdravstvenih praks ter za določitev uporabnosti regulativnih omejitev pred uporabo je odgovoren uporabnik tega standarda.

Najbolje prodajani standardi