SIST EN ISO 4263-3:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4263-3:2010
Koda projekta: 00019399
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids (ISO 4263- 3:2010)
Naslov (slovenski): Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4263-3:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Razveljavitev: 01-Feb-2016
Referenca razveljavitve: Sporocila 2016-02
Referenčna oznaka: EN ISO 4263-3:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4263 specifies a method for the determination of the ageing behaviour of synthetic hydraulic fluids of categories HFDR, HFDU, HEES and HEPG as defined, for example, in ISO 12922 and ISO 15380. The ageing is accelerated by the presence of oxygen and metal catalysts at elevated temperature, and the degradation of the fluid is followed by changes in acid number. Other parts of ISO 4263 specify similar procedures for the determination of ageing behaviour of mineral oils and specified categories of fire-resistant fluids used in hydraulic and other applications. This test method can be used to compare the oxidation stability of fluids that are not prone to contamination with water. However, because of the large number of individual field-service applications, the correlation between the results of this test and actual service performance can vary markedly, and is best judged on experience. The precision of this test method for synthetic hydraulic fluids is not known because interlaboratory data are not available. This method might not be suitable for use in specifications or in the event of disputed results as long as these data are not available. However, precision for inhibited turbine oils is given in Clause 11 for guidance as an indication of the precision that could be obtained for synthetic hydraulic fluids.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 4263 določa metodo za določevanje staranja sintetičnih hidravličnih tekočin kategorij HFDR, HFDU, HEES in HEPG, kot so definirane, na primer, v ISO 12922 in ISO 15380. Staranje se pospeši s prisotnostjo kisika in kovinskih katalizatorjev pri povišani temperaturi in razpadu tekočine sledijo spremembe v kislem številu. Drugi deli ISO 4263 določajo podobne postopke za določevanje staranja mineralnih olj in opredeljenih kategorij ognjevarnih tekočin, ki se uporabljajo v hidravličnih in drugih napravah. To preskusno metodo je mogoče uporabljati za primerjavo oksidacijske stabilnosti tekočin, ki niso nagnjene h kontaminaciji z vodo. Vendar pa se zaradi velikega števila posameznih področij uporab na terenu korelacija med rezultati tega testa in dejansko učinkovitostjo lahko znatno razlikuje in jo je najbolje presoditi na osnovi izkušenj. Natančnost te preskusne metode za sintetične hidravlične tekočine ni znana, ker medlaboratorijski podatki niso na voljo. Ta metoda morda ne bo primerna za uporabo v specifikacijah ali v primeru spornih rezultatov, vse dokler takšni podatki ne bodo na voljo. Vendar pa je natančnost za inhibirana olja za turbine podana v Klavzuli 11 kot vodilo, kot indikacija natančnosti, ki bi jo lahko dosegli za sintetične hidravlične tekočine.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 4263-3:2016 - Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2015) 08-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN ISO 4263-3:2016 - Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2015) 01-Feb-2016
Nadomešča SIST EN ISO 4263-3:2006 - Nafta in sorodni proizvodi - Določanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 3. del: Postopek brez vode za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2006) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 4263-3:2006 - Nafta in sorodni proizvodi - Določanje staranja inhibiranih olj in tekočin - Preskus TOST - 3. del: Postopek brez vode za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2006) 01-Dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi