SIST-TP CEN/TR 16684:2014

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16684:2014
Koda projekta: 00225071
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Notification of RFID - Additional information to be provided by operators
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Priglasitev uporabe radiofrekvenčne prepoznave (RFID) - Dodatne informacije, ki jih morajo zagotoviti izvajalci
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16684:2014 angleški jezik Active SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.080.99 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Področje projekta (angleško): This Technical Report is to assist operators of applications in areas where radio frequency interrogators are deployed, to identify the types of information that are called for in the recommendation. The Technical Report provides all the current information to assist operators to develop and publish a concise accurate and easy to understand information policy for each of their applications. The policy should at least include: - the identity and address of the operators; - the purpose of the application; - what data are to be processed by the application, in particular if personal data will be processed, and whether the location of tags will be monitored; - a summary of the privacy and data protection impact assessment; - the likely privacy risks, if any, relating to the use of tags in the application and the measures that individuals can take to mitigate these risks.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo je namenjeno pomoči izvajalcem aplikacij na področjih, kjer se uporabljajo bralniki radijskih frekvenc, za določanje tipa informacij, ki so zahtevane v priporočilu. Tehnično poročilo zagotavlja vse trenutne informacije za pomoč izvajalcem pri razvoju in objavi jedrnate, točne in jasne informacijske politike za vsako od uporab//aplikacij???//. Politika naj bi vsebovala najmanj: - ime in naslov izvajalca; - namen uporabe; - kateri podatki se pri uporabi obdelajo, zlasti če bodo obdelani osebni podatki in če bo nadzorovana lokacija oznak; - povzetek ocene vpliva na zasebnost in varnost podatkov; - možna tveganja za zasebnost, povezana z uporabo oznak pri aplikaciji, in ukrepe, ki jih lahko izvedejo posamezniki, da omilijo ta tveganja.

Najbolje prodajani standardi