SIST EN 16228-4:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16228-4:2014
Koda projekta: 00151342
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Drilling and foundation equipment - Safety - Part 4: Foundation equipment
Naslov (slovenski): Oprema za vrtanje in temeljenje - Varnost - 4. del: Oprema za temeljenje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16228-4:2014 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 53.100 93.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN 16228-4:2014
Področje projekta (angleško): EN 16228-4, together with part 1, deals with all significant hazards for foundation equipment when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer associated with the whole life time of the machine (see Clause 4). The requirements of this part are complementary to the common requirements formulated in EN 16228-1:2014 This document does not repeat the requirements from EN 16228-1:2014 but adds or replaces the requirements for application for foundation equipment. In this document the general term “foundation equipment” covers several different types of machines used for installation and/or extracting by drilling (machines with a rotary torque greater than 35 kNm), driving, vibrating, pushing, pulling or a combination of techniques, or any other way, of: - longitudinal foundation elements; - soil improvement by vibrating and soil mixing techniques; - vertical drainage.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16228-4 skupaj s 1. delom obravnava vsa večja tveganja za opremo za temeljenje, če se uporablja, kot je bilo predvideno, in pod pogoji nepravilne uporabe, ki jih je razumno predvidel proizvajalec, v zvezi s celotno življenjsko dobo opreme (gl točko 4). Zahteve iz tega dela dopolnjujejo splošne zahteve iz standarda EN 16228-1:2014. Ta dokument ne ponavlja zahtev iz standarda EN 16228-1:2014, temveč dodaja ali nadomešča zahteve za uporabo opreme za temeljenje. V tem dokumentu splošni izraz »oprema za temeljenje« zajema več različnih vrst strojev, ki se uporabljajo za namestitev in/ali ekstrakcijo z vrtanjem (stroji z rotacijskim navorom nad 35 kNm), upravljanjem, vibriranjem, potiskanjem, vlečenjem ali kombinacijo tehnik ali na kateri koli drug način, in sicer: –vzdolžnih temeljskih elementov; – izboljševanja tal s tehnikami vibriranja in mešanja tal; – navpičnega odvodnjavanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 16228-4:2014/kprA1:2021 - Oprema za vrtanje in temeljenje - Varnost - 4. del: Oprema za temeljenje - Dopolnilo A1 09-Nov-2016
Konsolidiran z SIST EN 16228-4:2014+A1:2022 - Oprema za vrtanje in temeljenje - Varnost - 4. del: Oprema za temeljenje (vključno z dopolnilom A1) 03-Nov-2021
Nadomešča SIST EN 996:2000+A3:2009 - Oprema za vrtanje lukenj za zabijanje pilotov - Varnostne zahteve 01-Oct-2014
Nadomešča SIST EN 791:2000+A1:2009 - Vrtalna oprema - Varnost 01-Oct-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi