SIST EN ISO 7779:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 7779:2019
Koda projekta: 00211176
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
Naslov (slovenski): Akustika - Merjenje emisije hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav (ISO 7779:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 7779:2019 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.20 33.020 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: EN ISO 7779:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies procedures for measuring and reporting the noise emission of information technology and telecommunications equipment. NOTE 1 This document is considered part of a noise test code (see 3.1.2) for this type of equipment and is based on basic noise emission standards (see 3.1.1) ISO 3741, ISO 3744, ISO 3745, ISO 9295 and ISO 11201. The basic emission quantity is the A-weighted sound power level, which can be used for comparing equipment of the same type but from different manufacturers, or for comparing different equipment. Three basic noise emission standards for determination of the sound power levels are specified in this document in order to avoid undue restriction on existing facilities and experience. ISO 3741 specifies comparison measurements in a reverberation test room; ISO 3744 and ISO 3745 specify measurements in an essentially free field over a reflecting plane. Any of these three basic noise emission standards can be selected and used exclusively in accordance with this document when determining sound power levels of a machine. The A-weighted sound power level is supplemented by the A-weighted emission sound pressure level determined at the operator position or the bystander positions, based on basic noise emission standard ISO 11201. This sound pressure level is not a level of noise immission at a work station (see 3.2.12), but it can assist in identifying any potential problems that could cause annoyance, activity interference or hearing damage to operators and bystanders. Methods for determination of whether the noise emission includes prominent discrete tones are specified in Annex D. This document is suitable for type tests and provides methods for manufacturers and testing laboratories to obtain comparable results. The methods specified in this document allow the determination of noise emission levels for a functional unit (see 3.1.4) tested individually. The procedures apply to equipment which emits broad-band noise, narrow-band noise and noise which contains discrete-frequency components, or impulsive noise. The sound power and emission sound pressure levels obtained can serve noise emission declaration and comparison purposes (see ISO 9296[3]). NOTE 2 The sound power levels and emission sound pressure levels obtained are not intended to be considered as installation noise immission levels; however, they can be used for installation planning (see ECMA TR/27[11]). If sound power levels obtained are determined for a number of functional units of the same production series, they can be used to determine a statistical value for that production series (see ISO 9296[3]).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopke za merjenje in beleženje emisij hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav. OPOMBA 1: Ta dokument se obravnava kot del oznake preskusa hrupa (glej 3.1.2) za to vrsto naprav in temelji na osnovnih standardih za emisije hrupa (glej 3.1.1) ISO 3741, ISO 3744, ISO 3745, ISO 9295 in ISO 11201. Osnovni obseg emisij je A-vrednotena raven zvočne moči, ki jo je mogoče uporabiti za primerjavo naprav iste vrste, vendar različnih proizvajalcev, ali za primerjavo različnih naprav. V tem dokumentu so opredeljeni trije osnovni standardi za emisije hrupa za določanje ravni zvočne moči, da bi se izognili pretiranemu omejevanju obstoječih zmožnosti in izkušenj. Standard ISO 3741 določa primerjalne meritve v prostoru za preskus odmevov, standarda ISO 3744 in ISO 3745 pa določata meritve v polju, ki je v osnovi prosto, nad odbojno ravnino. Pri določanju ravni zvočne moči stroja je mogoče izbrati katerega koli od teh treh osnovnih standardov za emisije hrupa in jih uporabiti izključno v skladu s tem dokumentom. A-vrednotena raven zvočne moči je nadomeščena z A-vrednoteno ravnjo zvočnega tlaka, določeno na položaju upravljavca ali položajih navzočih oseb na podlagi osnovnega standarda za emisije hrupa ISO 11201. Ta raven zvočnega tlaka ni raven emisije hrupa na delovnem mestu (glej 3.2.12), vendar lahko pomaga pri prepoznavanju potencialnih težav, ki bi lahko upravljavce ali navzoče osebe vznemirjale, jih motile pri delu ali jim povzročile poškodbe sluha. Metode za ugotavljanje, ali emisija hrupa vključuje izrazit diskreten zvok, so določene v dodatku D. Ta dokument je primeren za tipske preskuse in podaja metode, s katerimi proizvajalci in laboratoriji za preskušanje pridobijo primerljive rezultate. Metode, določene v tem dokumentu, omogočajo določanje ravni emisije hrupa za funkcijsko enoto (glej 3.1.4), ki se preskuša posamično. Postopki se ne uporabljajo za naprave, ki oddajajo širokopasovni hrup, ozkopasovni hrup in hrup, ki vsebuje diskretne frekvence oziroma impulzni hrup. Pridobljene ravni zvočne moči in emisij zvočnega tlaka je mogoče uporabiti za namene deklaracije o emisijah hrupa in primerjave (glej ISO ISO 9296[3]). OPOMBA 2: Pridobljene ravni zvočne moči in ravni emisij zvočnega tlaka se ne štejejo kot ravni emisij hrupa inštalacij, vendar jih je mogoče uporabiti za načrtovanje inštalacij (glej ECMA TR/27[11]). Če so pridobljene ravni zvočne moči določene za število funkcijskih enot iz iste proizvodne serije, jih je mogoče uporabiti za določanje statistične vrednosti dane proizvodne serije (glej ISO 9296[3]).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 7779:2010 - Akustika - Merjenje zračnega hrupa informacijske tehnologije in telekomunikacijske opreme (ISO 7779:2010) 01-Mar-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi