SIST ISO 2146:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 2146:2010
Koda projekta: 044936
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 2146:2010 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: ISO 2146:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes the rules for registries operating in a network environment to provide the information about collections, parties, activities and services needed by libraries and related organizations to manage their collections and deliver information and documentation services across a range of applications and domains. This International Standard presents a data element directory that can be used as a framework for collecting the appropriate data and sharing it with other registry services, providing access to registry data through standard protocols whenever it is needed as part of an automated business workflow, publishing registries in electronic or print form, and archiving registry data when the data exist only in electronic form. This International Standard is applicable to national registries published in bi- or multilingual countries and national and regional registries intended for international use. The field of application includes but is not limited to - collection management systems and digital repositories, - discovery services, including catalogues and indexes, federated metadata repositories and metasearch portals, - delivery services, including persistent identifier management and resolution, access management and interlending services, - reference services including reference management systems and virtual reference services, and - the registry services themselves, of all types, needed to support the above applications.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa pravila za registre, ki delujejo v omrežnem okolju, da zagotavljajo informacije o zbirkah, strankah, dejavnostih in storitvah, ki jih potrebujejo knjižnice in sorodne organizacije za upravljanje njihovih zbirk, pošiljanje informacij in storitve dokumentiranja preko niza aplikacij in domen. Ta mednarodni standard predstavlja seznam podatkovnih elementov, ki se lahko uporablja kot ogrodje za zbiranje primernih podatkov in njihovo deljenje z drugimi registracijskimi storitvami ter zagotavlja dostop do registracijskih podatkov preko standardnih protokolov, kadar koli je potreben kot del avtomatiziranega delovnega procesa, za objavljanje registrov v elektronski ali papirnati obliki in za arhiviranje registracijskih podatkov, kadar ti podatki obstajajo samo v elektronski obliki. Ta mednarodni standard velja za državne registre, objavljene v dvojezičnih ali večjezičnih državah ter državnih ali regionalnih registrih, ki so namenjeni za mednarodno uporabo. To področje uporabe vsebuje, vendar ni omejeno na – sisteme za upravljanje zbirk in digitalnih odlagališč, - storitev za odkrivanje, ki vključujejo kataloge in indekse, združena odlagališča metapodatkov in metaiskalne portale, - storitve pošiljanja, vključno z upravljanjem in analizo obstojnih označb, storitve upravljanja z dostopi in storitve medsebojne izposoje, - referenčne storitve, vključno s sistemi za upravljanje referenc in virtualnimi referenčnimi storitvami ter – same registracijske storitve vseh vrst, ki so potrebne za podporo zgoraj navedenim uporabam.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 2146:1996 - Dokumentacija - Adresarji knjižnic, arhivov, informacijskih in dokumentacijskih centrov ter njihovih podatkovnih baz 01-jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi