SIST EN 60469:2013

Oznaka standarda: SIST EN 60469:2013
Koda projekta: 23995
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms (IEC 60469:2013)
Naslov (slovenski): Prehodi, impulzi in z njimi povezane valovne oblike - Izrazi, definicije in algoritmi (IEC 60469:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60469:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 01.040.17 17.220.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 60469:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard provides definitions of terms pertaining to transitions, pulses, and related waveforms and provides definitions and descriptions of techniques and procedures for measuring their parameters. The waveforms considered in this standard are those that make a number of transitions and that remain relatively constant in the time intervals between transitions. Signals and their waveforms for which this standard apply include but are not limited to those used in: digital communications, data communications, and computing; studies of transient biological, cosmological, and physical events; and electrical, chemical, and thermal pulses encountered and used in a variety of industrial, commercial, and consumer applications. This standard does not apply to sinusoidally-varying or other continuously-varying signals and their waveforms. The object of this standard is to facilitate accurate and precise communication concerning parameters of transitions, pulses, and related waveforms and the techniques and procedures for measuring them.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja opredelitve izrazov s področja prehodov, impulzov in z njimi povezanih valovnih oblik, ter podaja opredelitve in opise tehnik ter postopkov za merjenje njihovih parametrov. Valovne oblike, vključene v ta standard, so tiste, ki ustvarijo več prehodov in ostanejo v časovnih intervalih med prehodi relativno stanovitne. Signali in njihove valovne oblike, za katere velja ta standard, med drugim vključujejo tiste, ki se uporabljajo na področju: digitalnih komunikacij, podatkovnih komunikacij in računalništva; študij prehodnih bioloških, kozmoloških in fizičnih dogodkov; ter električnih, kemijskih in toplotnih impulzov, ki nastajajo in se uporabljajo za različne industrijske, komercialne in potrošniške uporabe. Ta standard se ne uporablja za sinusno različne ali druge nenehno spreminjajoče se signale in njihove valovne oblike. Namen tega standarda je omogočiti natančno komunikacijo glede parametrov prehodov, impulzov in z njimi povezanih valovnih oblik ter tehnik in postopkov za njihovo merjenje.

Najbolje prodajani standardi