SIST EN 62264-5:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62264-5:2017
Koda projekta: 60550
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Enterprise-control system integration - Part 5: Business to manufacturing transactions (IEC 62264-5:2016)
Naslov (slovenski): Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 5. del: Prenosi posla v proizvodnjo (IEC 62264-5:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62264-5:2017 angleški jezik Active SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 03.100.01 25.040.01 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62264 defines transactions in terms of information exchanges between applications performing business and manufacturing activities associated with Levels 3 and 4. The exchanges are intended to enable information collection, retrieval, transfer and storage in support of enterprise-control system integration. This part of IEC 62264 is consistent with the IEC 62264-2 and IEC 62264-4 object models attributes. This standard also defines transactions that specify how to exchange the objects defined in IEC 62264-2, IEC 62264-4 and this standard. Other uses of the transaction model are not defined in this part. The models covered in this standard are: – Personnel model – Equipment model – Physical asset model – Material model – Process segment model – Operations capability model – Operations definition mode – Operations schedule model – Operations performance model – Resource relationship network model – Work capability model – Work definition model – Work schedule model – Job list model – Work performance model – Workflow specification model – Work calendar – Work record – Work alert model
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62264 določa prenose v smislu izmenjave informacij med aplikacijami, ki izvajajo poslovne in proizvodne dejavnosti, povezane z ravnema 3 in 4. Izmenjave so namenjene omogočanju zbiranja, pridobivanja, prenosa in shranjevanja v podporo integraciji sistemov za upravljanje podjetij. Ta del standarda IEC 62264 je skladen z lastnostmi objektnega modela iz standardov IEC 62264-2 in IEC 62264-4. Ta standard opredeljuje tudi prenose, ki določajo, kako je treba izmenjati objekte, določene v standardih IEC 62264-2, IEC 62264-4 in tem standardu. Drugi načini uporabe modela prenosa v tem delu niso opredeljeni. V tem standardu so zajeti naslednji modeli: – model za osebje – model za opremo – model fizičnih sredstev – model za material – model za procesni segment – model za zmogljivost operacij – model za opredelitev operacij – model za razpored operacij – model za učinkovitost operacij – model omrežja za odnose med viri – model za zmožnost dela – model za opredelitev dela – model za razporeditev dela – model za seznam nalog –model za učinkovitost dela – model za specifikacijo poteka dela – delovni koledar – poročilo dela – model za opozorila pri delu
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62264-5:2012 - Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 5. del: Prenosi posla v proizvodnjo (IEC 62264-5:2011) 29-nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi