SIST EN ISO 19110:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19110:2017
Koda projekta: 00287084
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geographic information - Methodology for feature cataloguing (ISO 19110:2016)
Naslov (slovenski): Geografske informacije - Metodologija za objektne kataloge (ISO 19110:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19110:2017 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GIG - Geografske informacije
ICS: 07.040 35.240.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-06
Referenčna oznaka: EN ISO 19110:2016
Področje projekta (angleško): This document defines the methodology for cataloguing feature types. This document specifies how feature types can be organized into a feature catalogue and presented to the users of a set of geographic data. This document is applicable to creating catalogues of feature types in previously uncatalogued domains and to revising existing feature catalogues to comply with standard practice. This document applies to the cataloguing of feature types that are represented in digital form. Its principles can be extended to the cataloguing of other forms of geographic data. Feature catalogues are independent of feature concept dictionaries defined in ISO 19126 and can be specified without having to use or create a Feature Concept Dictionary. This document is applicable to the definition of geographic features at the type level. This document is not applicable to the representation of individual instances of each type. This document excludes portrayal schemas as specified in ISO 19117. This document may be used as a basis for defining the universe of discourse being modelled in a particular application, or to standardize general aspects of real world features being modelled in more than one application.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodologijo za katalogizacijo vrst objektov. Ta dokument določa način organizacije vrst objektov v objektni katalog in predstavitve uporabnikom nabora geografskih podatkov. Ta dokument se uporablja za ustvarjanje katalogov vrst objektov v predhodno nekatalogiziranih domenah in za revidiranje obstoječih objektnih katalogov, kar zagotavlja skladnost z ustaljeno prakso. Ta dokument se uporablja za katalogizacijo vrst objektov, ki so predstavljeni v digitalni obliki. Njegova načela se lahko razširijo na katalogizacijo drugih oblik geografskih podatkov. Objektni katalogi so neodvisni od slovarjev konceptov o pojavih, opredeljenih v standardu ISO 19126, in jih je mogoče opredeliti brez uporabe ali izdelave slovarja konceptov o pojavih. Ta dokument se uporablja za definicijo geografskih objektov na ravni vrste. Ta dokument se ne uporablja za predstavitev posameznih primerov vsake vrste. Ta dokument ne vključuje shem za prikaz in opisa geografskih podatkov, kot določa standard ISO 19117. Ta dokument se lahko uporablja kot osnova za določanje na podlagi diskurza, ki se modelira v posamezni uporabi, ali za standardizacijo splošnih vidikov resničnih svetovnih značilnosti, ki se modelirajo v več kot eni uporabi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 19110:2006/A1:2011 - Geografske informacije - Metodologija za objektne kataloge - Dopolnilo 1 (ISO 19110:2005/AMD 1:2011) 28-Dec-2016
Nadomešča SIST EN ISO 19110:2006 - Geografske informacije – Metodologija za objektne kataloge (ISO 19110:2005) 28-Dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi