SIST EN ISO 294-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 294-1:2017
Koda projekta: 00249669
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens (ISO 294-1:2017)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Vbrizgavanje plastomernih preskušancev - 1. del: Splošna načela in oblikovanje večnamenskih in paličastih preskušancev (ISO 294-1:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 294-1:2017 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN ISO 294-1:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies the general principles to be followed when injection moulding test specimens of thermoplastic materials and gives details of mould designs for preparing two types of specimen for use in acquiring reference data, i.e. type A1 and type B1 test specimens as specified in ISO 20753, and provides a basis for establishing reproducible moulding conditions. Its purpose is to provide consistent descriptions of the main parameters of the moulding process and to establish a uniform practice in reporting moulding conditions. The particular conditions required for the reproducible preparation of test specimens will vary for each material used and are given in the International Standard for the relevant material or are to be agreed upon between the interested parties. NOTE Interlaboratory tests with acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS), styrene/butadiene (SB) and poly(methyl methacrylate) (PMMA) have shown that mould design is an important factor in the reproducible preparation of test specimens.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa splošna načela, ki jih je treba upoštevati ob vbrizgavanju plastomernih preskušancev, navaja podrobnosti o oblikovanju za pripravo dveh tipov preskušancev za uporabo pri pridobivanju referenčnih podatkov, tj. preskušance tipa A1 in tipa B1, kot določa standard ISO 20753, ter podaja podlago za vzpostavitev pogojev ponovljivega oblikovanja. Njegov namen je zagotoviti skladne opise glavnih parametrov postopka oblikovanja in vzpostaviti enotno prakso pri navajanju pogojev oblikovanja. Posebni pogoji, potrebni za ponovljivo pripravo preskušancev, se razlikujejo za vsak uporabljeni material in so podani v mednarodnem standardu za zadevni material ali pa se o njih dogovorijo zainteresirane strani. OPOMBA: Medlaboratorijski preskusi z akrilonitril/butadien/stirenom, stiren/butadienom (SB) in polimetilmetakrilatom (PMMA) so pokazali, da je oblikovanje pomemben dejavnik pri ponovljivi pripravi preskušancev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 294-1:2000 - Polimerni materiali - Vbrizgavanje plastomernih preskušancev - 1. del: Splošna načela in oblikovanje večnamenskih in paličastih preskušancev (ISO 294-1:1996) 01-apr-2016
Nadomešča SIST EN ISO 294-1:2000 - Polimerni materiali - Vbrizgavanje plastomernih preskušancev - 1. del: Splošna načela in oblikovanje večnamenskih in paličastih preskušancev (ISO 294-1:1996) 14-jun-2017
Nadomešča SIST EN ISO 294-1:2000/A1:2002 - Polimerni materiali - Vbrizgavanje plastomernih preskušancev - 1. del: Splošna načela in oblikovanje večnamenskih in paličastih preskušancev (ISO 294-1:1996/Amd. 1:2001) 14-jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi