SIST EN ISO 9038:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 9038:2013
Koda projekta: 00139406
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Determination of sustained combustibility of liquids (ISO 9038:2013)
Naslov (slovenski): Preskus neprekinjene gorljivosti tekočin (ISO 9038:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 9038:2013 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 13.220.40 87.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN ISO 9038:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a pass/fail procedure, at temperatures up to 100 °C, to determine whether or not a liquid product, that would be classified as “flammable” by virtue of its flash point, has the ability to sustain combustion at the temperature or temperatures specified in the appropriate regulations. NOTE 1 Many national and international regulations classify liquids as presenting a flammable hazard on the basis of their flash point, as determined by a recognized method. Some of these regulations allow a derogation if the substance cannot “sustain combustion” at some specified temperature or temperatures. NOTE 2 In connection with the United Nations recommendations on the Transport of Dangerous Goods as well as with the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, and also with derived national/EC regulations, temperatures of 60,5 °C and 75,0 °C are specified for this test.[1][2] The procedure is applicable to paints (including water-borne paints), varnishes, paint binders, solvents, petroleum or related products and adhesives, which have a flash point. It is not applicable to painted surfaces in respect of assessing their potential fire hazards. NOTE 3 This test method can be used, in addition to test methods for flash point, in assessing the fire hazard of a product. NOTE 4 Particular care needs to be taken in translating results from this test method to large scale (real life) situations, as liquids in large quantities may not behave in the same way as small samples.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa postopek, ki ga je mogoče uspešno/neuspešno opraviti, pri temperaturah do 100 °C, da se ugotovi, ali lahko tekoč izdelek, ki bi se kvalificiral kot »vnetljiv« glede na njegovo plamenišče, ohranja zgorevanje pri temperaturi ali temperaturah, določenih v ustreznih predpisih. OPOMBA 1 Številni nacionalni in mednarodni predpisi klasificirajo tekočine kot nevarne za vžig na podlagi njihovega plamenišča, kot določa priznana metoda. Nekateri od teh predpisov dopuščajo odstopanje, če snov ne more »ohranjati zgorevanja« pri neki določeni temperaturi ali temperaturah. OPOMBA 2 V povezavi s priporočili Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga in z globalno usklajenim sistemom za razvrščanje in označevanje ter izpeljanimi nacionalnimi predpisi/predpisi ES so za ta preskus določene temperature med 60,5 °C in 75,0 °C.[1][2] Postopek se uporablja za vse barve (vključno z barvami na vodni osnovi), lake, vezivna sredstva za barve, topila, petrolej in povezane izdelke ter lepila s plameniščem. Ne uporablja se za barvane površine, kar zadeva ocenjevanje njihove potencialne nevarnosti vžiga. OPOMBA 3 To preskusno metodo je mogoče poleg preskusne metode za plamenišče uporabiti pri ocenjevanju nevarnosti vžiga izdelka. OPOMBA 4 Posebno pozornost je treba nameniti pretvarjanju rezultatov te preskusne metode v obsežne (resnične) situacije, saj se tekočine v velikih količinah morda ne obnašajo enako kot pri malih vzorcih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN ISO 9038:2021 - Določevanje neprekinjene gorljivostii tekočin (ISO/FDIS 9038:2021) 01-maj-2020
Nadomešča SIST EN ISO 9038:2004 - Test for sustained combustibility of liquids (ISO 9038:2002) 01-sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi