SIST-TS CEN/TS 16316:2012

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16316:2012
Koda projekta: 00331084
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Open interface - Sortplan
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Odprti vmesniki - Sortirni načrt
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16316:2012 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240 35.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Referenčna oznaka: CEN/TS 16316:2012
Področje projekta (angleško): This Technical Specification specifies the sort plan file content and structure. It does not deal with other configuration files in sorting machines nor is it applicable to the transport mechanism. The content of a sort plan allows the specification of the following capabilities: - sorting by address and non-address attributes; - sorting of code ranges; - sorting of rejects; - support of display and label texts; - dynamic outlet groups; - sorting to more than one outlet; - overflow handling; - support of cut off time before dispatch; - sequence sorting; - provide volume information (option); - support of Cards; - possibility to add simple manufacturer specific information; - support of various sort code formats and non-address attributes; - support of various display and label formats; - check against characteristics of the sorting machine.
Področje projekta (slovensko): Te tehnične specifikacije določajo vsebino in strukturo datoteke z načrtom razvrščanja. Ne zadevajo drugih konfiguracijskih datotek v napravah za razvrščanje, prav tako ne veljajo za transportne mehanizme. Vsebina načrta razvrščanja določa specifikacije naslednjih zmogljivosti: – razvrščanje po naslovu in atributih brez naslova; – razvrščanje po kodi; – razvrščanje po zavrnitvah; – podpora za prikazna besedila in besedila nalepk; – dinamične izhodne skupine; – razvrščanje na več kot en izhod; – obvladovanje presežkov; – podpora za krajši čas pred razpošiljanjem; – zaporedno razvrščanje; – pridobivanje podatkov o količini (izbirno); – podpora za kartice; – možnost dodajanja osnovnih podatkov o proizvajalcu; – podpora za različne oblike kod sortiranja in atribute brez naslova; – podpora za različne oblike prikaza in nalepk; – preverjanje lastnosti naprave za razvrščanje.

Najbolje prodajani standardi