SIST EN 16870:2017

Oznaka standarda: SIST EN 16870:2017
Koda projekta: 00230285
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Navodilo za določevanje stopnje spremenjenosti hidromorfoloških značilnosti jezer
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16870:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 07.060 13.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-06
Referenčna oznaka: EN 16870:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard provides guidance on determining the degree of modification of lake hydromorphological features described in EN 16039. It enables consistent comparisons of hydromorphology between lakes within a country and between different countries in Europe, providing a method for broad based characterization across a wide spectrum of hydromorphological modification. Its primary aim is to assess ‘departure from naturalness’ for a given type of lake as a result of human pressures, and it suggests suitable sources of information that may contribute to characterizing the degree of modification of hydromorphological features. For wholly artificial lakes or reservoirs formed by damming rivers the aim is to assess the extent to which processes approximate to those in comparable natural water bodies. However, this standard does not replace methods that have been developed within particular countries for local assessment and reporting. Decisions on management for individual lakes require expert local knowledge and vary according to lake type.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard podaja navodilo za določevanje stopnje spremenjenosti hidromorfoloških značilnosti jezer, opisanih v standardu EN 16039. Omogoča usklajene primerjave hidromorfologije med jezeri v državi in med različnimi evropskimi državami, za kar zagotavlja metodo za vsesplošno karakterizacijo širokega spektra hidromorfoloških sprememb. Njegov osnovni namen je ocena »odmika od naravnosti« za dano vrsto jezera kot posledica pritiskov s strani človeka in predlaga ustrezne vire informacij, ki lahko prispevajo k karakterizaciji stopnje spremenjenosti hidromorfoloških značilnosti. Pri povsem umetnih jezerih ali vodnih zbiralnikih, nastalih z zajezitvijo rek, je cilj oceniti obseg, v katerem se procesi približajo procesom v primerljivih naravnih vodnih telesih. Vendar pa ta standard ne nadomešča metod, razvitih v posameznih državah za namene lokalne ocene in poročanja. Za odločitve glede upravljanja za posamezna jezera je potrebno lokalno strokovno znanje, ki se razlikuje glede na vrsto jezera.

Najbolje prodajani standardi