SIST EN 14511-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 14511-1:2018
Koda projekta: 00113077
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
Naslov (slovenski): Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora ter procesne hladilne naprave z električnimi kompresorji - 1. del: Izrazi in definicije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14511-1:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 01.040.23 23.120 27.080 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: EN 14511-1:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the terms and definitions for the rating and performance of air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps using either, air, water or brine as heat transfer media, with electrically driven compressors when used for space heating and/or cooling. It also specifies the terms and definitions for the rating and performance of process chillers. This European Standard does not apply to heat pumps for domestic hot water, although certain definitions can be applied to these. This European Standard applies to: - factory-made units that can be ducted, - factory-made liquid chilling packages with integral condensers or for use with remote condensers, - factory-made units of either fixed capacity or variable capacity by any means, and - air-to-air air conditioners which can also evaporate the condensate on the condenser side. Packaged units, single split and multisplit systems are covered by this standard. Single duct and double duct units are covered by the standard. In the case of units consisting of several parts, this European Standard applies only to those designed and supplied as a complete package, except for liquid chilling packages with remote condenser. This European Standard is primarily intended for water and brine chilling packages but can be used for other liquid subject to agreement. The units having their condenser cooled by air and by the evaporation of external additional water should have their performance in the cooling mode determined in accordance to EN 15218. For those which can also operate in the heating mode, the EN 14511 series applies for the determination of their performance in the heating mode. NOTE 1 Part load testing of units is dealt with in EN 14825. NOTE 2 All the symbols given in this text are used regardless of the language.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa izraze in definicije za ocenjevanje in delovanje klimatskih naprav, enot za tekočinsko hlajenje in toplotnih črpalk, ki uporabljajo zrak, vodo ali slanico kot medij za prenos toplote, z električnimi kompresorji, kadar se uporabljajo za segrevanje in/ali hlajenje prostora. Določa tudi izraze in definicije za ocenjevanje in delovanje ohlajevalnikov procesov. Ta evropski standard ne velja za toplotne črpalke za gospodinjsko vročo vodo, čeprav se lahko za njih uporabljajo nekatere definicije. Ta evropski standard se uporablja za: – tovarniško izdelane enote, ki jih je mogoče opremiti s kanali, – tovarniško izdelane tekočinske hladilne pakete z vgrajenimi kondenzatorji ali za uporabo z oddaljenimi kondenzatorji, – tovarniško izdelane enote bodisi fiksne zmogljivosti ali spremenljive zmogljivosti na kakršen koli način in – zračne klimatske naprave, ki lahko poskrbijo tudi za izhlapevanje kondenzata na strani kondenzatorja. Ta standard zajema pakirane enote in sisteme z enim ali več razcepi. Ta standard zajema enote z enojnim in dvojnim jaškom. Pri enotah, sestavljenih iz več kosov, se ta evropski standard uporablja samo za tiste, ki so projektirane in dostavljene kot celoten paket, razen za enote za tekočinsko hlajenje z oddaljenim kondenzatorjem. Ta evropski standard je prvotno namenjen enotam za hlajenje z vodo in slanico, vendar se lahko po dogovoru uporablja tudi za druge tekočine. Delovanje hlajenja pri enotah, ki kondenzator hladijo z zrakom in z izhlapevanjem zunanje dodatne vode, se določi v skladu s standardom EN 15218. Pri enotah, ki lahko delujejo tudi v načinu gretja, se serija standardov EN 14511 uporablja za določevanje njihovega delovanja pri gretju. OPOMBA 1 Preskusi z delnimi obremenitvami enot so obravnavani v standardu EN 14825. OPOMBA 2 Vsi simboli v tem besedilu se uporabljajo ne glede na jezik.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN 14511-1:2022 - Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora ter procesne hladilne naprave z električnimi kompresorji - 1. del: Izrazi in definicije 01-Apr-2021
Nadomešča SIST EN 14511-1:2013 - Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje prostora - 1. del: Izrazi, definicije in klasifikacija 01-May-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi