SIST EN 61174:2016

Oznaka standarda: SIST EN 61174:2016
Koda projekta: 58993
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Maritime navigation and radiocommunication equipment and system - Electronic chart display and information system (ECDIS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Naslov (slovenski): Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Prikazovalnik elektronskih kart in informacijski sistem (ECDIS) - Zahteve za delovanje in lastnosti, preskusne metode in zahtevani rezultati preskušanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61174:2016 angleški jezik Active SIST-S: 157.30 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 47.020.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the performance requirements, methods of testing and required test results of equipment conforming to performance standards not inferior to those adopted by the IMO in resolution MSC.232(82). This standard is based upon the performance standards of IMO resolution MSC.232(82), and is also associated with IMO resolution A.694(17) and IEC 60945. Reference is made, where appropriate, to IMO resolution MSC.232(82), and all subclauses whose wording is identical to that in the resolution are printed in italics. In association with the above IMO resolution MSC.232(82), are the International Hydrographic Organization (IHO) publications1. IHO S-32, IHO S-52, IHO S-57, IHO S-61, IHO S-63 and IHO S-64. This standard has included extracts from the above publications where they are applicable to this equipment. Where reference is made, all subclauses whose wording is identical to that in the publications, are printed in italics. (232/A2.1) These performance standards should apply to all ECDIS equipment carried on all ships as follows: – dedicated standalone workstation. – a multifunction workstation as part of an INS. (232/A2.2) These performance standards apply to ECDIS mode of operation, ECDIS in RCDS mode of operation as specified in Annex G and ECDIS backup arrangements as specified in Annex F. (232/A2.3) Requirements for structure and format of the chart data, encryption of chart data as well as the presentation of chart data are within the scope of relevant IHO standards, including those listed in the normative references. The requirements of this standard are not intended to prevent the use of new techniques in equipment and systems, provided the facilities offered are not inferior to those stated.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa tehnične zahteve, preskusne metode in zahtevane rezultate preskusov opreme, ki so skladni s tehničnimi standardi in niso manjvredni od tistih, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) v resoluciji MSC.232(82). Ta standard temelji na tehničnih standardih iz resolucije Mednarodne pomorske organizacije MSC.232(82) ter je povezan tudi z njeno resolucijo A.694(17) in standardom IEC 60945. Kjer je primerno, so navedeni sklici na resolucijo Mednarodne pomorske organizacije MSC.232(82), pri čemer so vse točke, katerih besedilo je enako tistemu iz resolucije, natisnjene ležeče. Z zgoraj navedeno resolucijo MSC.232(82) so povezane naslednje publikacije Mednarodne hidrografske organizacije (IHO)1. IHO S-32, IHO S-52, IHO S-57, IHO S-61, IHO S-63 in IHO S-64. Ta standard vključuje izvlečke iz zgoraj navedenih publikacij, kjer je to primerno za to opremo. Pri sklicih so vse točke, katerih besedilo je enako tistemu iz teh publikacij, natisnjene ležeče. (232/A2.1) Te tehnične standarde naj bi uporabljali za vso opremo ECDIS, ki je na vseh ladjah nameščena kot: – namenska samostojna delovna postaja, – večnamenska delovna postaja kot del integriranega navigacijskega sistema (INS). (232/A2.2) Ti tehnični standardi se uporabljajo za načine obratovanja ECDIS, ECDIS v načinu RCDS, kot je določeno v dodatku G, in za varnostne ureditve ECDIS, kot je določeno v dodatku F. (232/A2.3). Zahteve za strukturo in obliko zapisa, šifriranje in predstavitev podatkov o kartah spadajo v področje uporabe relevantnih standardov Mednarodne hidrografske organizacije, vključno z zahtevami, navedenimi v sklicih na druge standarde. Zahteve iz tega standarda ne preprečujejo uporabe novih tehnologij v opremi in sistemih, razen če je ponujena oprema manjvredna od navedene.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61174:2009 - Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Prikazovalnik elektronskih kart in informacijski sistem - Zahteve za delovanje in lastnosti, preskusne metode in zahtevani rezultati preskušanja (IEC 61174:2008) 10-nov-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi