SIST EN 60519-6:2011

Oznaka standarda: SIST EN 60519-6:2011
Koda projekta: 22722
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety in electroheat installations - Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment (IEC 60519-6:2011)
Naslov (slovenski): Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 6. del: Specifikacije za varnost pri industrijski opremi za mikrovalovno ogrevanje (IEC 60519-6:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60519-6:2011 angleški jezik Active SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 25.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60519 is applicable to equipment using microwave energy alone or in combination with other kinds of energy for industrial heating of materials. This part is applicable to industrial microwave heating equipment operating in the frequency range 300 MHz to 300 GHz. NOTE 1 Since the wavelength of the high end of the microwave band at 300 GHz is very short and particular leakage measurement instrumentation is needed in the low end of the band, the microwave leakage specification in Annex A applies only for the ISM frequencies between 800 MHz and 6 GHz. The centre frequencies of these are 2,45 GHz and 5,8 GHz universally, and between 896 MHz and 918 MHz in some regions. For such microwave equipment IEC 62311 applies. For other microwave frequencies, the basic restriction as addressed in informative Annex B or the ICNIRP Guidelines (see Bibliography) may be used. This part does not apply to appliances for household and similar use (covered by IEC 60335-2-25), commercial use (covered by IEC 60335-2-90) or laboratory use (covered by IEC 61010-2-010).
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60519 velja za opremo, ki uporablja samo mikrovalovno energijo ali v kombinaciji z drugimi vrstami energije za industrijsko ogrevanje materialov. Ta del velja za industrijsko opremo za mikrovalovno ogrevanje, ki deluje v frekvenčnem razponu od 300 MHz do 300 GHz. OPOMBA 1: Ker je valovna dolžina zgornjega konca mikrovalovnega pasu pri 300 GHz zelo kratka in je potrebna posebna merilna oprema za merjenje uhajanja v spodnjem koncu pasu, velja specifikacija za merjenje izpusta mikrovalov v dodatku A samo za frekvence ISM med 800 MHz in 6 GHz. Osrednje frekvence teh so 2,45 GHz in 5,8 GHz na splošno in v nekaterih regijah med 896 MHz in 918 MHz. Za tako mikrovalovno opremo velja IEC 62311. Za druge mikrovalovne frekvence se lahko uporabljajo osnovne omejitve, obravnavane v informativnem dodatku B ali v smernicah ICNIRP (glej bibliografijo). Ta del ne velja za aparate za gospodinjsko ali podobno uporabo (zajete v IEC 60335-2-25), gospodarsko uporabo (zajete v IEC 60335-2-90) ali laboratorijsko uporabo (zajete v 61010-2-010).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60519-6:2003 - Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 6. del: Specifikacije za varnost pri industrijski opremi za mikrovalovno ogrevanje (IEC 60519-6:2002) 03-mar-2014
Revidiran SIST EN 60519-6:2003 - Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 6. del: Specifikacije za varnost pri industrijski opremi za mikrovalovno ogrevanje (IEC 60519-6:2002) 04-mar-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi