SIST EN 62264-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 62264-1:2013
Koda projekta: 24022
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Enterprise system integration - Part 1: Models and terminology (IEC 62264-1:2013)
Naslov (slovenski): Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 1. del: Modeli in terminologija (IEC 62264-1:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62264-1:2013 angleški jezik Active SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.01 35.240.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-11
Področje projekta (angleško): This part of the IEC 62264 series describes the manufacturing operations management domain (Level 3) and its activities, and the interface content and associated transactions within Level 3 and between Level 3 and Level 4. This description enables integration between the manufacturing operations and control domain (Levels 3, 2, 1) and the enterprise domain (Level 4). The interface content between Level 3 and Level 2 is only briefly discussed. The goals are to increase uniformity and consistency of interface terminology and reduce the risk, cost, and errors associated with implementing these interfaces. IEC 62264-1 can be used to reduce the effort associated with implementing new product offerings. The goal is to have enterprise systems and control systems that inter-operate and easily integrate. The scope of this part of IEC 62264 is limited to: a) a presentation of the enterprise domain and the manufacturing operations and control domain; b) the definition of three hierarchical models; a functional hierarchy model, a role-based equipment hierarchy model, and a physical asset equipment hierarchy model; c) a listing of the functions associated with the interface between manufacturing operations and control functions and enterprise functions; and d) a description of the information that is shared between manufacturing operations and control functions and enterprise functions.
Področje projekta (slovensko): Ta del družine standardov IEC 62264 opisuje domeno vodenja proizvodnje (3. stopnja) in njene dejavnosti ter vmesniško vsebino in povezane transakcije znotraj 3. stopnje ter med 3. in 4. stopnjo. Ta opis omogoča integracijo med proizvodno in nadzorno domeno (3., 2. in 1. stopnja) ter poslovno domeno (4. stopnja). Vmesniška vsebina med 3. in 2. stopnjo je obravnavana le na kratko. Cilji so povečanje enotnosti in usklajenosti vmesniške terminologije ter zmanjšanje tveganja, stroškov in napak, povezanih z izvajanjem teh vmesnikov. Standard IEC 62264-1 se lahko uporabi za zmanjšanje napora, povezanega z izvajanjem novih proizvodov. Cilj je oblikovanje poslovnih in nadzornih sistemov, ki so interoperabilni in se preprosto integrirajo. Področje uporabe tega dela standarda IEC 62264 je omejeno na: a) predstavitev poslovne domene ter proizvodne in nadzorne domene; b) definicijo treh hierarhičnih modelov; funkcionalnega hierarhičnega modela, hierarhičnega modela na podlagi vloge opreme in hierarhičnega modela opredmetenih sredstev; c) seznam funkcij, povezanih z vmesnikom med proizvodnimi in nadzornimi funkcijami ter poslovnimi funkcijami; ter d) opis informacij, ki se delijo med proizvodnimi in nadzornimi funkcijami ter poslovnimi funkcijami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62264-1:2008 - Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 1. del: Modeli in terminologija (IEC 62264-1:2003) 01-nov-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi