SIST-TS CEN ISO/TS 35105:2020

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 35105:2020
Koda projekta: 00012384
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Material requirements for arctic operations (ISO/TS 35105:2018)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Obratovanje v arktičnem okolju - Zahteve za materiale za obratovanje v arktičnem okolju (ISO/TS 35105:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 35105:2020 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 35105:2019
Področje projekta (angleško): This document provides recommendations for material selection, manufacturing and fabrication requirements, testing and qualification of steel structures and components for offshore and onshore petroleum and natural gas facilities operating in Arctic and cold environments. This document is intended to be used as a supplement to existing standards for steel structures where the particular operating conditions in Arctic regions are not sufficiently addressed. This document gives particular requirements to ensure safe operation with respect to the risk of brittle fracture at low temperatures. These requirements will affect the selection of material grade and design class as well as the technical delivery conditions for steel. They will also affect the fabrication requirements as well as testing and qualification requirements. This document also gives recommendations: - to mitigate the operational and integrity aspects related to snow and ice accretion on topside structures; - to take into account the particular Arctic operating conditions in corrosion assessments and requirements for corrosion protection systems; - for particular operational requirements to ensure safe operation in Arctic regions. The requirements in this document are applicable to any operating temperatures, but particular requirements related to de-rating (loss of strength) at high temperatures are not addressed. Limitations to the applicable minimum design temperature caused by the capability of the materials’ low temperature performance can exist, but are not a limitation for the scope of this document. As a practical guideline for the use of this document, low temperature is defined as lowest anticipated service temperature (LAST) below -10 °C.
Področje projekta (slovensko): Ta standard podaja priporočila za izbiro materiala, zahteve za proizvodnjo in izdelavo, preskušanje in kvalifikacijo jeklenih struktur ter sestavnih delov za obrate za predelavo nafte in zemeljskega plina na morju in kopnem, ki delujejo v arktičnem okolju ter drugih hladnih okoljih. Standard ISO/TS 35105:2018 se uporablja kot dodatek k obstoječim standardom za jeklene konstrukcije, za katere določeni obratovalni pogoji v arktičnem območju niso zadovoljivo obravnavani. Standard ISO/TS 35105:2018 podaja določene zahteve, ki zagotavljajo varno delovanje v zvezi z nevarnostjo lomov pri nizkih temperaturah. Te zahteve vplivajo na izbiro kakovostnega razreda materiala in razreda načrtovanja ter na tehnične dobavne pogoje za jeklo. Prav tako vplivajo na zahteve glede izdelave ter preskušanja in kvalifikacije. Standard ISO/TS 35105:2018 podaja tudi priporočila: – za ublažitev operacijskih in integracijskih vidikov, povezanih s kopičenjem snega in ledu na palubnih konstrukcijah; – za upoštevanje določenih obratovalnih pogojev v arktičnem območju pri ocenjevanju korozije in zahtev za korozijske zaščitne sisteme; – za določene obratovalne zahteve, ki zagotavljajo varno obratovanje v arktičnih območjih. Zahteve v tem dokumentu se uporabljajo pri vseh obratovalnih temperaturah, vendar posamezne zahteve, ki so povezane z zmanjšano zmogljivostjo (izguba moči) pri visokih temperaturah, niso obravnavane. Obstajajo lahko omejitve za ustrezne najnižje načrtovane temperature, ki jih povzroči zmožnost učinkovitosti materiala pri nizki temperaturi, vendar te omejitve ne predstavljajo omejitev za področje uporabe tega dokumenta. Za namene praktične uporabe tega dokumenta so nizke temperature opredeljene kot najnižje pričakovane temperature med obratovanjem (LAST) pod –10 °C. OPOMBA: Za določitev najnižje pričakovane temperature med obratovanjem glej točko 6.3.2.

Najbolje prodajani standardi