SIST EN 17122:2020

Oznaka standarda: SIST EN 17122:2020
Koda projekta: 00216102
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17122:2020 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20 11.220
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN 17122:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for virucidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous physically stable preparation when diluted with hard water, or - in the case of ready-to-use-products - with water. This European Standard applies to products that are used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action i.e. in the breeding, husbandry, production, veterinary care facilities, transport and disposal of all animals except when in the food chain following death and entry to the processing industry. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations". NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a Phase 2 Step 2 test. NOTE 3 Using this European Standard, it is possible to determine the virucidal activity of the undiluted product. NOTE 4 This standard uses Porcine Parvovirus because Bovine Enterovirus Type 1 (ECBO) virus used in the suspension test EN 14675 cannot be used for surface testing because of its loss of titre during drying. Porcine Parvovirus has comparable resistance to ECBO virus.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za virucidno delovanje kemičnih razkužil in antiseptikov, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek, če so razredčeni s trdo vodo oziroma z vodo pri proizvodih, ki so pripravljeni za uporabo. Ta evropski standard se uporablja za izdelke v veterini na neporoznih površinah brez mehanskega delovanja, tj. pri vzreji, živinoreji, proizvodnji, v veterinarskih ambulantah, pri prevozu in odstranjevanju vseh živali, razen če so v prehrambeni verigi po smrti in so del predelovalne industrije. Standard EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in »priporočili za uporabo«. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2 Ta metoda ustreza preskusu faze 2, stopnje 2. OPOMBA 3: S tem evropskim standardom je mogoče določiti virucidno delovanje kemičnih razkužil pri nerazredčenem izdelku. OPOMBA 4: V tem standardu je uporabljen prašičji parvovirus, saj govejega enterovirusa tipa 1 (ECBO), ki je uporabljen v preskusu suspenzije EN 14675, ni mogoče uporabiti za površinsko preskušanje zaradi izgube titra med sušenjem. Prašičji parvovirus ima primerljivo odpornost na virus ECBO.

Najbolje prodajani standardi