SIST EN 16029:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16029:2012
Koda projekta: 00354001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and not intended for use on public roads - Single-track two-wheel motor vehicles - Safety requirements and test methods
Naslov (slovenski): Motorizirana vozila, na katerih se sedi, namenjena transportu oseb in ne za uporabo na javnih cestah - Enosledno dvokolesno motorizirano vozilo - Varnostne zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16029:2012 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 43.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Referenčna oznaka: EN 16029:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety requirements and the test methods for single-track two-wheel motor vehicles, driven by a rider sitting astride. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to single-track two-wheel motor vehicles propelled by a spark ignited internal combustion engine (hereinafter referred to as "vehicles"), when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer. The vehicles covered by this European Standard are not intended to be used on public roads. The vehicles covered by this European Standard are intended only for the rider and not for passengers. This European Standard does not cover vehicles propelled with gaseous fuels. This European Standard specifies the appropriate measures to eliminate or reduce the risks arising from the significant hazards, hazardous situations and events (see Clause 4) during commissioning, operation and maintenance of the vehicles when carried out in accordance with the specifications as intended by the manufacturer. This European Standard is not applicable to vehicles which are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa varnostne zahteve in preskusne metode za enosledna dvokolesna motorizirana vozila, na katerih voznik sedi. Ta evropski standard obravnava vse pomembne nevarnosti, nevarne razmere in dogodke v zvezi z enoslednimi dvokolesnimi motoriziranimi vozili, ki jih poganjajo motorji z notranjim izgorevanjem na prisilni vžig (v nadaljevanju: »vozila«), kadar se uporabljajo v skladu z svojim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec. Vozila, vključena v ta evropski standard, niso namenjena za uporabo na javnih cestah. Vozila, vključena v ta evropski standard, so namenjena le za voznika, brez sopotnika. Ta evropski standard ne zajema vozil na plinasta goriva. Ta evropski standard določa ustrezne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz pomembnih nevarnosti, nevarnih razmer in dogodkov (glej točko 4) med začetkom obratovanja, delovanjem in vzdrževanjem vozil, kadar se ti izvajajo v skladu s specifikacijami in namenom proizvajalca. Ta evropski standard se ne uporablja za vozila, izdelana pred datumom izdaje tega evropskega standarda s strani CEN.

Najbolje prodajani standardi