SIST EN ISO 10140-2:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10140-2:2010
Koda projekta: 00126062
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2010)
Naslov (slovenski): Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Merjenje izolirnosti pred zvokom v zraku (ISO 10140-2:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10140-2:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01 91.060.01 91.120.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Razveljavitev: 01-sep-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-09
Referenčna oznaka: EN ISO 10140-2:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10140 specifies a laboratory method for measuring the airborne sound insulation of building products, such as walls, floors, doors, windows, shutters, fa?ade elements, fa?ades, glazing, small technical elements, for instance transfer air devices, airing panels (ventilation panels), outdoor air intakes, electrical raceways, transit sealing systems and combinations, for example walls or floors with linings, suspended ceilings or floating floors. The test results can be used to compare the sound insulation properties of building elements, classify elements according to their sound insulation capabilities, help design building products which require certain acoustic properties and estimate the in situ performance in complete buildings. The measurements are performed in laboratory test facilities in which sound transmission via flanking paths is suppressed. The results of measurements made in accordance with this part of ISO 10140 are not applicable directly to the field situation without accounting for other factors affecting sound insulation, such as flanking transmission, boundary conditions and total loss factor.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10140 določa laboratorijsko metodo za merjenje izolirnosti gradbenih izdelkov, kot so stene, tla, vrata, okna, roloji, fasadni elementi, zasteklitve, majhni tehnični elementi, na primer naprave za prenos zvoka, prezračevalni paneli (ventilacijske paneli), zunanji dovodi zraka, električni kanali, prehodni tesnilni sistemi in kombinacije, na primer stene in tla z oblogami, obešeni stropovi ali plavajoči podi, pred zvokom v zraku. Rezultati preskusov se lahko uporabijo za primerjavo lastnosti izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom in za klasifikacijo elementov v skladu z njihovimi zmožnostmi izolirnosti zvoka, pomagajo pri snovanju gradbenih izdelkov, ki zahtevajo določene akustične značilnosti, in pri ocenjevanju in situ zmogljivosti v dokončanih zgradbah. Ukrepi se izvedejo v laboratorijskih preskusnih objektih, v katerih je bočni prenos zvoka zadušen. Rezulatati merjenj, izvedenih v skladu s tem delom ISO 10140, ne veljajo neposredno za situacijo na terenu, brez upoštevanih drugih dejavnikov, ki vplivajo na zvočno izolirnost, kot so bočni prenos, mejni pogoji in dejavnik skupne izgube.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 140-1:1998/A1:2005 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Zahteve za laboratorije z majhnim bočnim prenosom - Dopolnilo 1: Posebne zahteve za okvir preskusne odprtine za lahke dvokrilne predelitve (ISO 140-1:1997/AM 1:2004) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN 20140-10:1997 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 10. del: Laboratorijsko merjenje izolirnosti majhnih gradbenih elementov pred zvokom v zraku (ISO 140-10:1991) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-8:1998 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 8. del - Laboratorijska merjenja zmanjšanja prenosa udarnega zvoka standardne stropne konstrukcije zaradi dodane talne obloge (ISO 140-8:1997) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-16:2006 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 16. del: Laboratorijsko merjenje indeksa zvočne izolativnosti, izboljšanega z oblaganjem (ISO 140-16:2006) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-3:1997 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Laboratorijska merjenja izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku (ISO 140-3:1995) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-11:2005 - Akustika – Merjenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov – 11. del: Laboratorijske meritve zmanjšanja prenosa udarnega zvoka s talnimi oblogami na lahkih referenčnih podih (ISO 140-11:2005) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-1:1998 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del - Zahteve za laboratorije z majhnim bočnim prenosom (ISO 140-1:1997) 01-dec-2010
Nadomeščen z SIST EN ISO 10140-2:2021 - Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Merjenje izolirnosti pred zvokom v zraku (ISO 10140-2:2021) 01-sep-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi