SIST EN ISO 11204:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11204:2010
Koda projekta: 00211104
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010)
Naslov (slovenski): Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na delovnem mestu in na drugih opredeljenih mestih z uporabo natančnih popravkov zaradi okolja (ISO 11204:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11204:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-07
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for determining the emission sound pressure levels of machinery or equipment, at a work station and at other specified positions nearby, in any environment which meets certain qualification requirements. A work station is occupied by an operator and may be located in open space, in the room where the source under test operates, in a cab fixed to the source under test, or in an enclosure remote from the source under test. One or more specified positions may be located in the vicinity of a work station, or in the vicinity of an attended or unattended machine. Such positions are sometimes referred to as bystander positions. Emission sound pressure levels are determined as A-weighted levels. Additionally, levels in frequency bands and C-weighted peak emission sound pressure levels can be determined in accordance with this International Standard, if required.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo merjenja emisijske ravni zvočnega tlaka strojev ali opreme na delovnem mestu in na drugih bližnjih opredeljenih mestih, v kateremkoli okolju, ki izpolnjuje določene zahteve za kvalifikacijo. Delovno mesto zaseda operater in je lahko locirano na prostem, v sobi, kjer vir, ki je preskušan, deluje, v kabini pritrjeni na vir, ki je preskušan, ali ograjenem prostoru, ki je oddaljen od vira, ki je preskušan. Ena ali več določeni pozicij je lahko lociranih v bližini delovnega mesta, ali v bližini nadzorovanega ali nenadzorovanega stroja. Takšne pozicije se včasih omenja kot gledalske pozicije. Stopnje emisij zvočnega tlaka so določene kot A-ovrednotene stopnje. Poleg tega, če je potrebno, se stopnje v frekvenčnih pasovih in stopenj C-ovrednotenih vrhov zvočnega tlaka lahko določijo v skladu s tem mednarodnim standardom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11204:2009 - Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Merjenje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih - Metoda z upoštevanjem popravkov zaradi okolja (ISO 11204:1995, vključno s popravkom Cor 1:1997) 01-jul-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi