SIST EN 60051-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 60051-1:2017
Koda projekta: 59294
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts (IEC 60051-1:2016)
Naslov (slovenski): Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor - 1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom (IEC 60051-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60051-1:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 01.040.17 17.220.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 60051-1:2017
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60051 specifies definitions and general requirements for direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories. This part applies to direct acting indicating analogue electrical measuring instruments, such as: • ammeters and voltmeters; • wattmeters and varmeters; • frequency meters of pointer and vibrating-reed types; • phasemeters, power-factor meters and synchroscopes; • ohmmeters(impedance meters) and conductance meters; • multi-function instruments of the above types. It also applies to: • certain accessories used with these instruments, such as: – shunts; – series resistors and impedance elements; • combination of the instruments and the accessories provided that the adjustments have been made for the combination; • direct acting indicating electrical measuring instrument whose scale marks do not correspond directly to its electrical input quantity, provided that the relationship between them is known; • instruments and accessories having electronic devices in their measuring and/or auxiliary circuits. These series standards do not apply to: • special purpose instruments which are covered by their own IEC standards; • special purpose devices which are covered by their own IEC standards when they are used as accessories. This standard does not specify requirements concerning dimensions of instruments or accessories (for the former, see IEC 60473).
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60051 določa definicije in splošne zahteve za neposredne kazalne analogne električne merilne instrumente in njihov pribor. Ta del se uporablja za neposredne kazalne analogne električne merilne instrumente, kot so: • ampermetri in voltmetri; • vatmetri in varmetri; • merilniki frekvence z indikatorjem in vibrirajoči merilniki; • merilniki faze, merilniki močnostnega faktorja in sinhroskopi; • ohmmetri (merilniki impedance) in merilniki konduktance; • večfunkcijski instrumenti zgoraj navedenih tipov. Uporablja se tudi za: • določen pribor, ki se uporablja s temi instrumenti, kot na primer: – uporniki; – zaporedni uporniki in impedančni elementi; • kombinacije instrumentov in pribora, če so bile opravljene prilagoditve za to kombinacijo; • neposredni kazalni električni merilni instrument, pri katerem oznake na skali ne ustrezajo neposredno vhodni električni količini, če je razmerje med njima znano; • instrumente in pribor z elektronskimi napravami v merilnih in/ali pomožnih tokokrogih. Te skupine standardov se ne uporabljajo za: • instrumente za poseben namen, ki so zajeti v lastnih standardih IEC; • naprave za poseben namen, ki so zajete v lastnih standardih IEC, kadar so uporabljene kot pribor. Ta standard ne določa zahtev glede dimenzij instrumentov ali pribora (za prvo glej standard IEC 60473).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60051-1:2000 - Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom (IEC 60051-2:1997) 02-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi