SIST EN 13001-3-4:2019

Oznaka standarda: SIST EN 13001-3-4:2019
Koda projekta: 00147127
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cranes - General design - Part 3‐4: Limit states and proof of competence of machinery - Bearings
Naslov (slovenski): Žerjavi - Konstrukcija, splošno - 3-4. del: Mejna stanja in dokaz varnosti mehanizma - Ležaji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13001-3-4:2019 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 21.100.01 53.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN 13001-3-4:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard is to be used together with EN 13001-1 and EN 13001-2 and as such they specify general conditions, requirements and methods to prevent mechanical hazards of cranes by design and theoretical verification. NOTE Specific requirements for particular types of crane are given in the appropriate European Standard for the particular crane type. This European Standard covers bearings that are not dealt with by other EN 13001 standards. The following is a list of significant hazardous situations and hazardous events that could result in risks to persons during intended use and reasonably foreseeable misuse. Clauses 4 to 7 of this standard are necessary to reduce or eliminate risks associated with the following hazards: - exceeding the limits of strength (yield, ultimate, fatigue); - exceeding temperature limits of material or components; - elastic instability of the crane or its parts (buckling, bulging). This European Standard is not applicable to cranes which are manufactured before the date of its publication as EN and serves as reference base for the European Standards for particular crane types (see Annex I). NOTE prEN 13001-3-4 deals only with limit state method in accordance with EN 13001-1.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard je namenjen uporabi s standardoma EN 13001-1 in EN 13001-2. Ti standardi skupaj določajo splošne pogoje, zahteve in metode za preprečevanje mehanskih nevarnosti žerjavov s preverjanjem konstrukcije in teoretičnih predpostavk. OPOMBA: Posebne zahteve za posamezne vrste žerjavov so navedene v ustreznem evropskem standardu za posamezne vrste žerjavov. Ta evropski standard zajema ležaje, ki jih ne obravnavajo drugi standardi EN 13001. Spodaj je naveden seznam pomembnih nevarnih razmer in dogodkov, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogroženosti oseb med nameravano uporabo in razumno predvideno nepravilno uporabo. Točki 4 in 7 v tem standardu sta potrebni za omejitev ali odpravo tveganj, povezanih z naslednjimi nevarnostmi: – prekoračitev mej trdnosti (meja prožnosti, končna meja, meja utrujanja); – prekoračitev temperaturnih omejitev materiala ali komponent; – elastična nestabilnost žerjava ali njegovih delov (uklon, izbočenost). Ta evropski standard se ne uporablja za žerjave, ki so izdelani pred datumom objave te publikacije kot standarda EN, in se uporablja kot referenčna osnova evropskim standardom za posamezne vrste žerjavov. OPOMBA: Standard prEN 13001-3-4 v skladu s standardom EN 13001-1 obravnava le metodo mejnega stanja.

Najbolje prodajani standardi