SIST ISO 10209:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 10209:2015
Koda projekta: 051183
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
Naslov (slovenski): Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar – Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10209:2015 angleški, francoski in nemški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli
ICS: 01.040.01 01.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Referenčna oznaka: ISO 10209:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes and defines terms used in technical product documentation relating to technical drawings, product definition and related documentation in all fields of application. This vocabulary is based on all terms contained within ISO/TC 10 standards and other documents that are relevant to technical product documentation irrespective of disciplines. The terms have been classified into specific fields of application. New terms required by ISO/TC 10 Subcommittees and Working Groups for new or revised standards will be ratified by the ISO/TC 10 vocabulary maintenance team and included in future amendments of this International Standard. NOTE 1 Annex A contains a list of terms and definitions which previously appeared in former parts of ISO 10209 and for which there are now new definitions in current ISO/TC 10 standards. NOTE 2 In addition to terms and definitions used in English and French, two of the three official ISO languages, this document gives the equivalent terms in German; these are published under the responsibility of the member body for Germany (DIN), and are given for information only. Only the terms and definitions given in the official languages can be considered ISO terms and definitions.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa in opredeljuje izraze v zvezi s tehnično dokumentacijo izdelka, ki se nanašajo na tehnično risanje, definicijo proizvoda in sorodno dokumentacijo na vseh področjih uporabe. Ta slovar temelji na vseh izrazih iz standardov ISO/TC 10 in drugih dokumentov, ki so pomembni za tehnično dokumentacijo izdelka ne glede na področja. Izrazi so razvrščeni glede na področja uporabe. Nove izraze, ki jih zahtevajo pododbori ISO/TC 10 in delovne skupine za nove ali revidirane standarde, bo potrdila skupina za posodabljanje slovarja ISO/TC 10, pri čemer jih bo vključila v nove izdaje tega mednarodnega standarda. OPOMBA 1: Dodatek A vsebuje seznam izrazov in definicij, ki so bili prej v prejšnjih delih standarda ISO 10209 in imajo zdaj nove definicije v veljavnih standardih ISO/TC 10. OPOMBA 2: Izrazi in definicije v tem dokumentu so razen v angleškem in francoskem jeziku (ki sta dva od treh uradnih jezikov ISO) tudi v nemškem jeziku. Slednji so objavljeni z odgovornostjo ustreznih organov za Nemčijo (DIN) ter so le informativni. Kot izraze in definicije ISO je mogoče šteti samo tiste, ki so v uradnih jezikih.

Najbolje prodajani standardi