SIST EN 62493:2010

Oznaka standarda: SIST EN 62493:2010
Koda projekta: 21992
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields - Product family standard (IEC 62493:2009)
Naslov (slovenski): Ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem - Standard za skupino izdelkov (IEC 62493:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62493:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 17.240 91.160.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Apr-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-04
Razveljavitev: 01-Jun-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-06
Referenčna oznaka: EN 62493:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to the assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields. The assessment consists of the induced current density for frequencies from 20 kHz to 10 MHz and the specific absorption rate (SAR) for frequencies from 100 kHz to 300 MHz around lighting equipment. Included in the scope of this standard are: - all lighting equipment for general lighting with a primary function of generating and/or distributing light intended for illumination purposes, and intended either for connection to the low voltage electricity supply or for battery operation; used indoor and/or outdoor. General lighting equipment means all industrial, residential and public and street lighting; - lighting part for general lighting of multi-function equipment where one of the primary functions of this is illumination; - independent auxiliaries exclusively for the use with lighting equipment. Excluded from the scope of this standard are: - lighting equipment for aircraft and airfields; - lighting equipment for road vehicles; (except lighting used for the illumination of passenger compartments in public transport) - lighting equipment for agriculture; - lighting equipment for boats/vessels; - photocopiers, slide projectors; - apparatus for which the requirements of electromagnetic fields are explicitly formulated in other IEC standards; This standard does not apply to built-in components for luminaires such as electronic control gear.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard velja za ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem. Ocenjevanje je sestavljeno iz gostote induciranega toka za frekvence od 20 kHz do 10 MHz in določene stopnje absorpcije (SAR) za frekvence od 100kHz do 300 MHz okoli opreme za razsvetljavo. V področje uporabe tega standarda je vključeno: - vsa oprema za razsvetljavo za splošno razsvetljavo s prvotnim namenom za proizvodnjo in/ali razširitvijo svetlobe, predvidena za namene razsvetlitve, bodisi s priklopom na nizkonapetostno oskrbo z električno energijo ali z delovanjem na baterijo, za notranjo in/ali zunanjo uporabo. Splošna oprema za razsvetljavo pomeni: vso industrijsko, bivalno in javno razsvetljavo; - svetilni del splošne razsvetljave večnamenske opreme, kjer je ena izmed glavnih funkcij osvetljevanje; - neodvisno dodatno opremo, ki se uporablja izključno za opremo za razsvetljavo. Iz področja uporabe tega standarda je izvzeto: - oprema za razsvetljavo za letala in letališča; - oprema za razsvetljavo za cestna vozila (razen razsvetljave, uporabljene za razsvetlitev prostorov za potnike v javnem prevozu); - oprema za razsvetljavo za kmetijstvo; - oprema za razsvetljavo za čolne/plovila, fotokopirne stroje, diaprojektorje; - naprave, za katere so zahteve o elektromagnetnih poljih natančno oblikovane v drugih IEC standardih. Ta standard ne velja za vgradne sestavne dele za svetila, kot je na primer elektronska kontrolna naprava.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 62493:2015 - Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem 01-Sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi