SIST EN 15804:2012+A2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 15804:2012+A2:2019
Koda projekta: 00350032
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15804:2012+A2:2019 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.010.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN 15804:2012+A2:2019
Področje projekta (angleško): This European standard provides core product category rules (PCR) for Type III environmental declarations for any construction product and construction service. NOTE The assessment of social and economic performances at product level is not covered by this standard. The core PCR: - defines the parameters to be declared and the way in which they are collated and reported, - describes which stages of a product’s life cycle are considered in the EPD and which processes are to be included in the life cycle stages, - defines rules for the development of scenarios, - includes the rules for calculating the Life Cycle Inventory and the Life Cycle Impact Assessment underlying the EPD, including the specification of the data quality to be applied, - includes the rules for reporting predetermined, environmental and health information, that is not covered by LCA for a product, construction process and construction service where necessary, - defines the conditions under which construction products can be compared based on the information provided by EPD. For the EPD of construction services the same rules and requirements apply as for the EPD of construction products.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vsebuje osnovna pravila za kategorije proizvodov (PCR) za okoljske deklaracije tipa III za vse gradbene proizvode in storitve. OPOMBA: Ocena družbenih in gospodarskih lastnosti na ravni proizvodov ni zajeta v tem standardu. Osnovna pravila za kategorije proizvodov: – določajo parametre, ki jih je treba deklarirati, ter način njihovega zbiranja in sporočanja; – opisujejo, katere stopnje življenjskega cikla proizvoda so obravnavane v okoljskih deklaracijah na proizvodih in kateri procesi bodo vključeni v stopnje življenjskega cikla; – določajo pravila za pripravo scenarijev; – vključujejo pravila za izračun popisa življenjskega cikla in ocenjevanje vpliva življenjskega cikla, na katerih temeljijo okoljske deklaracije za proizvode, vključno s specifikacijo kakovosti podatkov, ki jo je treba uporabiti; – vključujejo pravila za sporočanje vnaprej določenih, okoljskih in zdravstvenih informacij, ki niso obravnavane v oceni življenjskega cikla za proizvod, gradbene procese in gradbene storitve, kadar je to potrebno; – določajo pogoje, pod katerimi je mogoče gradbene proizvode primerjati na podlagi informacij iz okoljskih deklaracij na proizvodih. Za okoljsko deklaracijo na proizvodih za gradbene storitve se uporabljajo enaka pravila in zahteve kot za okoljsko deklaracijo na proizvodih za gradbene proizvode.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 15804:2012+A1:2013/oprA2:2018 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode 01-dec-2019
Nadomešča SIST EN 15804:2012+A1:2013 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode 01-dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi