SIST EN 14388:2015

Oznaka standarda: SIST EN 14388:2015
Koda projekta: 00226204
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road traffic noise reducing devices - Specifications
Naslov (slovenski): Protihrupne ovire za cestni promet - Specifikacije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14388:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OCE - Oprema za ceste
ICS: 93.080.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Referenčna oznaka: EN 14388:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for the following road traffic noise reducing devices (as defined in 3.1): - noise barriers (as defined in 3.2); - claddings (as defined in 3.5); - road covers (as defined in 3.6); and - added devices (as defined in 3.7). These devices may include both acoustic and structural elements, where: - an acoustic element is an element whose primary function is to provide a noise reducing device with sound insulation, diffraction and/or sound absorption, it is a part of noise reducing device to be used along roads, and - a structural element is an element whose primary function is to support or hold in place acoustic elements, it is a part of noise reducing device to be used along roads. Depending upon the design of the noise reducing device, structural elements may potentially be tested separately from acoustic elements. They may be made of different materials for which specific standards are to be applied in accordance with the specifications prescribed hereafter. Some of the materials may contain dangerous substances, the reason why all the materials are declared. This European Standard identifies the relevant characteristics of road traffic noise reducing devices, the corresponding methods of evaluation and specifies the provisions on evaluation of conformity and marking. This European Standard covers acoustic, non-acoustic and long term performance, but not aspects such as resistance to vandalism or requirements of visual appearance. This European Standard does not cover road surfaces or the airborne sound insulation of houses.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za naslednje protihrupne ovire za cestni promet (kot je opredeljeno v 3.1): – protihrupne ovire (kot je opredeljeno v 3.2); – obloge (kot je opredeljeno v 3.5); – cestne pokrove (kot je opredeljeno v 3.6) in – dodane naprave (kot je opredeljeno v 3.7). Te naprave lahko vključujejo tako akustične kot strukturne elemente: – če je glavna naloga zvočnega elementa v napravi zagotoviti zmanjšanje hrupa z zvočno izolacijo, lomom in/ali absorpcijo zvoka, če je zvočni element del naprave za zmanjšanje hrupa, ki se uporablja ob cestah, in – če je glavna naloga zvočnega elementa v napravi podpirati ali združevati akustične elemente, če je zvočni element del naprave za zmanjšanje hrupa, ki se uporablja ob cestah. Odvisno od zasnove naprave za zmanjšuje hrupa se lahko konstrukcijske elemente po potrebi preskuša ločeno od akustičnih elementov. Lahko so izdelani iz različnih materialov, za katere se uporabljajo posebni standardi v skladu s specifikacijami, predpisanimi v nadaljevanju. Nekateri materiali lahko vsebujejo nevarne snovi, zato so vsi deklarirani. Ta evropski standard opredeljuje ustrezne značilnosti naprav za zmanjševanje hrupa cestnega prometa, ustrezne metode vrednotenja in opredeljuje določbe ocenjevanja skladnosti in označevanja. Ta evropski standard zajema akustično, neakustično in dolgoročno zmogljivost, ne pa tudi vidikov odpornosti na vandalizem ali zahteve glede videza. Ta evropski standard ne zajema cestnih površin ali zračne zvočne izolacije hiš.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14388:2005/AC:2008 - Protihrupne ovire za cestni promet - Specifikacije 01-Dec-2015
Nadomešča SIST EN 14388:2005 - Protihrupne ovire za cestni promet – Specifikacije 01-Dec-2015
Revidiran kSIST FprEN 14388:2019 - Protihrupne ovire za cestni promet - Specifikacije 01-Oct-2017
Revidiran oSIST prEN 14388:2022 - Protihrupne ovire za cestni promet - Značilnosti 29-Jan-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi