SIST EN 60947-8:2003

Oznaka standarda: SIST EN 60947-8:2003
Koda projekta: 15182
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne stikalne naprave – 8. del: Krmilne enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih električnih strojev (IEC 60947-8:2003)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60947-8:2003 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2003
Refer. št. objave: Sporocila 2003-12-01
Razveljavitev: 01-Sep-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-09
Referenčna oznaka: EN 60947-8:2003
Področje projekta (angleško): Specifies rules for control units, which perform the switching functions in response to the thermal detectors incorporated in rotating electrical machines according to IEC 60034-11, and the industrial application. It specifies rules for that type of system comprising a positive temperature coefficient (PTC) thermistor detector having particular characteristics, and its associated control unit. The PT100 detectors are covered by IEC 60751, where the resistor values are given according to the temperatures of the detector. The present rules lay down the characteristics of association of this particular positive temperature coefficient thermistor detector and its associated control unit (designated "Mark A detector"" and "Mark A control unit""), when they are used in thermal protection systems. NOTE It is not possible to specify all the requirements for the operating characteristics of a control unit, as they are dependent on some aspects of the thermal detectors. Some aspects of the requirements of the thermal protector system can only be specified when account is taken of the characteristics of the rotating machine to be protected and the method of installation of the detector within the machine. For these reasons, for each characteristic it is necessary to specify who is responsible for stating the required values and who is responsible for compliance with the requirement and for carrying out any confirmatory test.
Področje projekta (slovensko): Določa pravila za krmilne enote, ki opravljajo stikalne funkcije kot odziv na toplotne detektorje, vgrajene v rotacijske električne stroje v skladu s standardom IEC 60034-11, in industrijsko uporabo. Določa pravila za to vrsto sistema s termistorskim detektorjem s pozitivnim temperaturnim koeficientom (PTC) s posebnimi značilnostmi in z njim povezano krmilno enoto. Detektorji PT100 so zajeti v standardu IEC 60751, pri čemer so vrednosti upora podane v skladu s temperaturami detektorja. Ta pravila določajo značilnosti povezave tega termistorskega detektorja s pozitivnim temperaturnim koeficientom in z njim povezane krmilne enote (pri čemer sta označena kot »detektor z oznako A« in »krmilna enota z oznako A«), kadar se uporabljata v toplotnih zaščitnih sistemih. OPOMBA Vseh zahtev za obratovalne značilnosti krmilne enote ni mogoče določiti, saj so odvisne od nekaterih vidikov toplotnih detektorjev. Nekatere vidike zahtev toplotnega zaščitnega sistema je mogoče določiti le ob upoštevanju značilnosti rotacijskega stroja, ki bo zaščiten, in metode vgradnje detektorja v stroj. Zato je treba za vsako značilnost določiti, kdo je odgovoren za navedbo zahtevanih vrednosti, skladnost z zahtevo in izvedbo morebitnih potrditvenih preskusov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN IEC 60947-8:2021 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 8. del: Krmilne enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih električnih strojev 16-Apr-2019
Dopolnjen z SIST EN 60947-8:2003/A1:2007 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 8. del: Krmilne enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih električnih strojev (IEC 60947-8:2003/A1:2006)) 01-Sep-2007
Dopolnjen z SIST EN 60947-8:2003/A1:2007 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 8. del: Krmilne enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih električnih strojev (IEC 60947-8:2003/A1:2006)) 21-Sep-2010
Dopolnjen z SIST EN 60947-8:2003/A2:2012 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 8. del: Krmilne enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih električnih strojev (IEC 60947-8:2003/A2:2011) 01-Sep-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi