SIST EN ISO 4787:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4787:2011
Koda projekta: 00332051
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2010, Corrected version 2010-06-15)
Naslov (slovenski): Laboratorijska steklovina - Instrumenti za volumetrična merjenja - Metode za preskušanje zmogljivosti in uporaba (ISO 4787:2010, popravljena verzija 2010-06-15)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4787:2011 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 17.060 71.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: EN ISO 4787:2011
Področje projekta (angleško): This International Standard provides methods for the testing, calibration and use of volumetric instruments made from glass in order to obtain the best accuracy in use. NOTE Testing is the process by which the conformity of the individual volumetric instrument with the appropriate standard is determined, culminating in the determination of its error of measurement at one or more points. The International Standards for the individual volumetric instruments include clauses on the definition of capacity; these clauses describe the method of manipulation in sufficient detail to define the capacity without ambiguity. This International Standard contains supplementary information. The procedures are applicable to volumetric instruments with nominal capacities in the range of 0,1 ml to 10 000 ml. These include: single-volume pipettes (see ISO 648) without subdivisions; graduated measuring pipettes and dilution pipettes, with partial or complete subdivisions (see ISO 835); burettes (see ISO 385); volumetric flasks (see ISO 1042); and graduated measuring cylinders (see ISO 4788). The procedures are not recommended for testing of volumetric instruments with capacities below 0,1 ml such as micro-glassware. This International Standard does not deal specifically with pyknometers as specified in ISO 3507. However, the procedures specified below for the determination of volume of glassware can, for the most part, also be followed for the calibration of pyknometers.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard zagotavlja metode za preskušanje, kalibracijo in uporabo instrumentov za volumetrična merjenja, izdelanih iz stekla, da bi se dosegla najboljša natančnost pri uporabi. OPOMBA: Preskušanje je postopek, pri katerem se določa skladnost posameznega instrumenta za volumetrična merjenja z ustreznim standardom, konča pa se z določitvijo napake meritve na eni ali več točkah. Mednarodni standardi za posamezne instrumente za volumetrična merjenja zajemajo klavzule o določitvi zmogljivosti; te klavzule opisujejo metodo ravnanja v zadostnih podrobnostih, da določijo zmogljivost brez nejasnosti. Ta mednarodni standard vsebuje dodatne podatke. Postopki se uporabljajo za instrumente za volumetrična merjenja z nazivnimi zmogljivostmi v razponu od 0,1 ml to 10 000 ml. Ti zajemajo: pipete z enojnim volumnom (glej ISO 648) brez podrazdelitve; graduirane merilne pipete in pipete za razredčevanje z delnimi ali popolnimi podrazdelki (glej ISO 835); birete (glej ISO 385); merilne bučke (glej ISO 1042) in graduirane merilne valje (glej ISO 4788). Postopki se ne priporočajo za preskušanje instrumentov za volumetrična merjenja z zmogljivostjo pod 0,1 ml, kot je mikrosteklovina. Ta mednarodni standard ne obravnava posebej piknometrov, kot so opredeljeni v ISO 3507. Vendar pa se postopki za določitev volumna steklovine, opredeljeni v nadaljevanju, večinoma lahko uporabijo za kalibracijo piknometrov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 4787:2010 - Laboratorijska steklovina - Instrumenti za volumetrična merjenja - Metode za preskušanje zmogljivosti in uporaba (ISO 4787:2010) 01-maj-2010
Nadomešča SIST EN ISO 4787:2010 - Laboratorijska steklovina - Instrumenti za volumetrična merjenja - Metode za preskušanje zmogljivosti in uporaba (ISO 4787:2010) 01-maj-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi