SIST-TS CEN/TS 17035:2018

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 17035:2018
Koda projekta: 00276070
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Surface Active Agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Površinsko aktivne snovi - Površinsko aktivne snovi na biološki osnovi - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 17035:2018 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 13.020.55 71.100.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: CEN/TS 17035:2017
Področje projekta (angleško): This Technical Specification sets requirements for bio-based surfactants in terms of properties, limits, application classes and test methods. It lays down the characteristics and details for assessment of bio-based solvents surfactants as to whether they: - are fit for purpose in terms of performance related properties; - comply with the requirements regarding the health, safety and environment which apply to general surfactants; - are derived from a certain minimum percentage of biomass; and - comply with at least similar sustainability criteria as comparable (regular) surfactants. The criteria of the Regulation for Environmental Assessment of Chemicals (REACh) [2] are included in the discussions that have lead to this paper. NOTE prEN 16575 defines the term "bio-based" as derived from biomass and clarifies that "bio-based" does not imply "biodegradable". In addition, "biodegradable" does not necessarily imply the use of "bio-based" material.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija podaja zahteve za lastnosti, omejitve, razrede uporab in preskusne metode bioloških površinsko aktivnih snovi. Podaja lastnosti in podrobnosti za oceno bioloških površinsko aktivnih snovi v topilih glede na to, ali so: – primerne za uporabo glede na zmogljivostne lastnosti; – skladne z zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi zahtevami, ki se uporabljajo za splošne površinsko aktivne snovi; – so pridobljene iz določenega najmanjšega deleža biomase in; – so skladna vsaj z merili podobne trajnosti kot (običajne) površinsko aktivne snovi. Merila uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACh) [2] so upoštevane v razpravah, na podlagi katerih je bil oblikovan ta dokument. OPOMBA: Standard prEN 16575 opredeljuje izraz »biološki« kot pridobljen iz biomase in pojasnjuje, da izraz »biološki« ne pomeni »biološko razgradljiv«. Poleg tega izraz »biorazgradljiv« ne nujno pomeni, da je uporabljeni material »biološki«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN 17035:2020 - Površinsko aktivne snovi - Površinsko aktivne snovi na biološki osnovi - Zahteve in preskusne metode 01-maj-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi