SIST EN ISO 2553:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 2553:2019
Koda projekta: 00121769
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2019)
Naslov (slovenski): Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje s simboli na risbah - Varjeni spoji (ISO 2553:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 2553:2019 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 01.100.20 25.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 2553:2019
Področje projekta (angleško): This document defines the rules to be applied for symbolic representation of welded joints on technical drawings. This can include information about the geometry, manufacture, quality and testing of the welds. The principles of this document can also be applied to soldered and brazed joints. It is recognized that there are two different approaches in the global market to designate the arrow side and other side on drawings. In this document: — clauses, tables and figures which carry the suffix letter "A" are applicable only to the symbolic representation system based on a dual reference line; — clauses, tables and figures which carry the suffix letter "B" are applicable only to the symbolic representation system based on a single reference line; — clauses, tables and figures which do not have the suffix letter "A" or "B" are applicable to both systems. The symbols shown in this document can be combined with other symbols used on technical drawings, for example to show surface finish requirements. An alternative designation method is presented which can be used to represent welded joints on drawings by specifying essential design information such as weld dimensions, quality level, etc. The joint preparation and welding process(es) are then determined by the production unit in order to meet the specified requirements. NOTE Examples given in this document, including dimensions, are illustrative only and are intended to demonstrate the proper application of principles.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa pravila za prikazovanje varjenih spojev na tehničnih risbah s simboli. To lahko vključuje podatke o geometriji, izdelavi, kakovosti in preskušanju zvarov. Načela tega dokumenta je mogoče uporabiti tudi pri spajkanih in trdo spajkanih spojih. Na svetovnem trgu obstajata na risbah dva različna pristopa za označevanje na strani s puščico in na drugi strani. V tem dokumentu: – točke, preglednice in številke s črko »A« se uporabljajo samo za sistem simboličnega predstavljanja, ki temelji na dvojni referenčni vrstici; – točke, preglednice in številke s črko »B« se uporabljajo samo za sistem simboličnega predstavljanja, ki temelji na enojni referenčni vrstici; – točke, preglednice in številke brez dodane črke »A« ali »B« se uporabljajo za oba sistema. Simbole, prikazane v tem dokumentu, je mogoče kombinirati z drugimi simboli, ki se uporabljajo na tehničnih risbah, na primer za prikaz zahtev glede površinske obdelave. Predstavljena je alternativna metoda označevanja, ki jo je mogoče uporabiti za predstavljanje varjenih spojev na risbah z navedbo bistvenih informacij o konstrukciji, kot so mere vara, raven kakovosti itd. Da so zahteve izpolnjene, poskrbi proizvodna enota, ki določi postopek izdelave in varjenja. OPOMBA: Primeri v tem dokumentu, vključno z merami, so zgolj ilustrativni in namenjeni ponazoritvi pravilne uporabe načel.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 2553:2014 - Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje na risbah s simboli - Varjeni spoji (ISO 2553:2013) 01-Sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi