SIST EN 998-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 998-1:2017
Koda projekta: 00125158
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar
Naslov (slovenski): Specifikacija za malte za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 998-1:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo
ICS: 91.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Referenčna oznaka: EN 998-1:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to factory-made rendering/plastering mortars based on inorganic binders for external (rendering) and internal (plastering) use on walls, ceilings, columns and partitions. It contains definitions and final performance requirements. This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included. It does not cover mortars where calcium sulphate binder is the principal active binding agent. Calcium sulphate binder can be used as an additional binder together with air lime. If air lime is the principal active binding component, the rendering/plastering mortar is covered by this European Standard. If the calcium sulphate binder is the principal active binding component, the mortar is covered by EN 13279. Special fire resistant- and acoustical mortars, mortars for structural repair and surface treatments of building elements such as materials for smoothing or trueing, paints, coatings, thin-layer organic renders/plasters and prefabricated units (e.g. plasterboards) are not dealt with in this European Standard. This European Standard covers rendering/plastering mortars defined in Clause 3 with the exception of site-made rendering/plastering mortars. However, this European Standard or part of this European Standard may be used in conjunction with codes of application and national specifications covering site-made mortar.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za tovarniško izdelane zunanje/notranje omete, osnovane na neorganskih vezivih za zunanjo in notranjo uporabo na stenah, stropih, stebrih in pregradah. Vsebuje definicije in končne zahteve glede učinkovitosti. Ta evropski standard omogoča ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti zmogljivosti (AVCP) proizvodov v skladu s tem evropskim standardom. Vključena je zahteva za označevanje proizvodov, ki jih zajema ta evropski standard. Ne obravnava ometov, pri katerih je osnovno aktivno vezivo kalcijev sulfat. Kalcijev sulfat je mogoče uporabiti kot dodatno vezivo, skupaj z zračnim apnom. Če je zračno apno osnovna aktivna vezivna komponenta, spada zunanji/notranji omet v področje uporabe tega evropskega standarda. Če je kalcijev sulfat osnovna aktivna vezivna komponenta, spada omet v področje uporabe standarda EN 13279. Požarno odporni in zvočno izolativni ometi, ometi za sanacijo konstrukcijskih elementov, ometi za površinsko obdelavo gradbenih elementov, kot so materiali za glajenje ali ravnanje, barve, premazi, tankoslojni organski zunanji/notranji ometi in montažni elementi (na primer mavčne plošče) niso obravnavani v tem evropskem standardu. Ta evropski standard zajema zunanje/notranje omete, opredeljene v točki 3, z izjemo zunanjih/notranjih ometov, pripravljenih na gradbišču. Vendar se lahko ta evropski standard ali njegov del uporablja v povezavi s pravilniki za uporabo in nacionalnimi specifikacijami, ki zajemajo omete, pripravljene na gradbišču.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 998-1:2010 - Specifikacija malt za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet 01-jan-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi