SIST EN 1143-2:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1143-2:2014
Koda projekta: 00263032
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secure storage units - Requirements, classification and methods of tests for resistance to burglary - Part 2: Deposit systems
Naslov (slovenski): Varnostne shranjevalne enote - Zahteve, klasifikacija in metode preskušanja protivlomne odpornosti - 2. del: Depozitni sistemi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1143-2:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PPV - Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi
ICS: 13.310 35.220.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 1143-2:2014
Področje projekta (angleško): EN 1143-2 specifies requirements and tests methods for deposit systems, and classifies the systems according to their burglary resistance and their resistance to the theft of deposits. This European Standard comprises two types of deposit system: - night safes which provide depositing services for the customers of financial institutions without giving access to the content of the night safe. - deposit safes which enable the personnel of a company to place money or valuables in safe custody without giving access to the content of the deposit safe. The installation condition for deposit safe according to this standard is that the depositing functions are installed inside the premises of the company and are only disposable for the personnel of the company. Parts of a Deposit system are a receiving unit, an input unit and in some cases, a chute. The standard includes design requirements for deposit systems controlled by programmable controllers and for the software for these. Controller hardware testing is restricted to mechanical or electromechanical attacks of electric motors, sensors, coils and similar devices; but software testing as attempts to influence controller software or controller hardware is not part of this standard. Deposit systems may have devices for functions such as user identification and/or counting and registration of money. Tests of and requirements for classification of such functions are not included. This standard does not cover protection of persons using the deposit system or the prevention of fraud committed by operators of the deposit system.
Področje projekta (slovensko): EN 1143-2 določa zahteve in preskusne metode za depozitne sisteme ter razvršča sisteme glede na njihovo protivlomno odpornost in odpornost proti kraji depozitov. Ta evropski standard vključuje dve vrsti depozitnih sistemov. - nočni trezorji, ki zagotavljajo depozitne storitve strankam finančnih institucij in ne omogočajo dostopa do vsebine nočnega trezorja. - depozitni trezorji, ki zaposlenim v družbi omogočajo varno hranjenje denarja ali dragocenosti in ne omogočajo dostopa do vsebine depozitnega trezorja. Pogoj namestitve depozitnega trezorja v skladu s tem standardom je, da morajo biti depozitne funkcije nameščene v prostorih družbe in morajo biti na voljo le zaposlenim v družbi. Deli depozitnega sistema so prevzemna enota, enota za vnos in v nekaterih primerih jašek. Standard vključuje zahteve za načrtovanje depozitnih sistemov, ki jih nadzorujejo programirljivi krmilniki, in programsko opremo programirljivih krmilnikov. Preskušanje strojne opreme krmilnikov je omejeno na mehanske in elektromehanske napade električnih naprav, senzorjev, tuljav in podobnih naprav; preskušanje programske opreme z namenom vplivanja na programsko ali strojno opremo krmilnika pa ni vključeno v ta standard. Depozitni sistemi imajo lahko naprave za funkcije, kot so identifikacija uporabnika in/ali štetje ter registracija denarja. Preskusi takih funkcij in zahteve za razvrstitev takih funkcij niso vključeni. Ta standard ne vključuje zaščite oseb, ki uporabljajo depozitni sistem, ali preprečevanje goljufij, ki jih storijo upravljavci depozitnega sistema.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1143-2:2002 - Varnostne shranjevalne enote - Zahteve, klasifikacija in metode preskušanja protivlomne odpornosti - 2. del: Depozitni sistemi 01-Jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi